Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

ALAPISMERETI ÉS SZAKMÓDSZERTANI TANSZÉK elemei

Brindza Attila

ALAPISMERETI ÉS SZAKMÓDSZERTANI TANSZÉK elemei Létrehozva: 2019.02.14 09:13 módosítva: 2019.02.14 09:13 Készítette : Makra Csaba

Név: Brindza Attila, főiskolai docens

Végzettség:

Matematika - kémia szakos középiskolai tanár (KLTE-TTK, 1984),
Közoktatás vezető (BME-GTK, 1999)

Nyelvismeret: angol alapfok 

Oktatott tárgyak: 
Matematika I., II.  
Matematika tantárgypedagógia I., II., III

Legfontosabb publikációk:
- Matematika az általános képzéshez a tanítóképző főiskolák számára, Nemzeti Tankönyvkiadó (társszerző),
- Feladatgyűjtemény matematikából az általános képzéshez a tanítóképző főiskolák számára Nemzeti Tankönyvkiadó (társszerző),

Szakmai közéleti tevékenység: 
- Bolyai János Matematika Társaság, tag, 
- OTE Matematika Tagozat, tag.

Bizottsági tagság a főiskolán: 

-      Hallgatói fellebviteli bizottság, elnök

-      Egyetemi diákjóléti bizottság, tag

-      Egyetemi tanulmányi bizottság

-       

 

Tovább

Boda Tímea

ALAPISMERETI ÉS SZAKMÓDSZERTANI TANSZÉK elemei Létrehozva: 2019.02.14 09:09 módosítva: 2019.02.14 09:12 Készítette : Makra Csaba

Név:  Boda Tímea  adjunktus

Végzettség: egyetem, doktori képzés folyamatban

 

Szakképzettség:  humán menedzser, munkavállalási tanácsadó, sportedző

 

Nyelvismeret:  Olasz, angol
  

Oktatott tárgyak: 

Együttműködési készségfejlesztés, Karriertervezés, Zene mozgás harmónia, Jogi és közigazgatási ismeretek, Kommunikációs tréning, Élet- és pályatervezés tréning, Üzleti kommunikáció,  Testnyelv kommunikáció, Kreatív technikák, Proszeminárium, Vállalkozások munkaügyi ismeretei, Tanulás és kutatásmódszertan, Prezentáció technika, A sikeres üzletember személyisége,  Az üzletember sikert hozó kompetenciái, Titkári ismeretek

 

Legfontosabb publikációk:

 

Boda T. (2017) The Empathic Leader European Scientific Journal October 2017 edition Vol.13, No.29 ISSN: 1857 – 7881   e - ISSN 1857- 7431 51-57.l

Boda T. (2016) The role of emotional intelligence in the success of managers International Journal of Humanities Social Sciences and Education ISSN 2349-0373   

Boda T. (2016) European Scientific Journal November 2015 edition vol.11, No. 32 ISSN: 1857 – 7881 (Print)  35-44 THE ROLE OF INNOVATIVE ENTREPRENEURS IN RURAL DEVELOPMENT   

Boda T. -  Hima Gabriella – Huff Endre (2014) A szociális munkás küldetése Jász-Nagykun-Szolnok megyében -A proaktivitás, a szociális munka kézzelfogható eredménye Economica A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei VII. Új Évfolyam 1. szám 75 – 83 oldal  ISSN 15856216

Boda T. (2013) Innovative entrepreneurs for the development of the countryside Sapientia EMTE, X. Annual International Conference on Economics and Business

Boda T. (2013) Competencies that help the efficiency of an entrepreneur Kecskemét, Erdei Ferenc Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia „Környezettudatos gazdálkodás és menedzsment” II. kötet 568-572 old. ISBN 978-615-5192-21-0 

Boda T. (2013) Az Innováció a vidék fejlődésének kulcstényezője Economica Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei Különszám 102-109 old. ISSN 1585-6216

Boda Tímea: (2009.) A közösségek szerepe a vidékfejlesztésben Térség – Gazdaság – Társadalom Válogatás PhD hallgatók műhelymunkáiból Szent István Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi Doktori Iskola, Gödöllő, 287-322.old. ISBN 978-963-9742-38-3 

Boda Tímea: (2008.)A közösségek, a vidékfejlesztés katalizátorai ECONOMICA, Szolnoki Főiskola, Alumni Kiadó Kft.  2. kiadás 85-96. old. ISSN 1585-6216   

Boda Tímea: (2008.) A közösségek szerepe a vidékfejlesztésben Világtudományok Napja XI. Konferencia, CD kiadvány 24 old. Szolnok,  ISSN 2060-3002

Boda Tímea (2007.) Üzleti kommunikáció Jegyzet Szolnoki Főiskola, Szolnok

Boda Tímea (2005.) Proszeminárium Jegyzet Szolnoki Főiskola, Szolnok

Boda Tímea (2004.) Karrierépítés és ösztönzés vizsgálata a Szolnoki Főiskola levelezős hallgatói körében, Szolnok

Boda Tímea (2004.) Életmódvizsgálat - kábítószer és alkoholfogyasztás és függőség, a Szolnoki Főiskola hallgatóinak körében, Szolnok

Boda Tímea (2003.) A főiskolai hallgatók életében felmerült jellegzetes problémák és azok segítése, életmódvizsgálat, Szolnoki Főiskola, Szolnok

Boda Tímea (1999.) Humán Szolgáltatás a felsőoktatásban, a hazai diáktanácsadó irodák, Pécs

Boda Tímea (1996.) Munkanélkülivé vált pályakezdő fiatalok pályaválasztása, illetve pályamódosítása az érdeklődés tükrében, Gödöllő

 

Szakmai közéleti tevékenység:

 

  • Drogprevenciós Intézményi Egyeztető Fórum tagja Szolnoki Főiskola, 2005-
  • Szolnok Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Prevenciós Bizottságának tagja, 2004-
  • Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület tagja  2003-
  • Kontakt Alapítvány tagja 2002-
  • Felsőoktatási Tanácsadók Egyesülete tag 1997-

 

 

 

Bizottsági tagság az egyetemen: 

  • Beiskolázási bizottság
Tovább

Pomázi Erika

ALAPISMERETI ÉS SZAKMÓDSZERTANI TANSZÉK elemei Létrehozva: 2019.02.14 09:06 módosítva: 2019.02.14 09:06 Készítette : Makra Csaba

Név:  Pomázi Erika

Végzettség:  egyetem

Pécsi tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar – 2001


Szakképzettség: Olasz nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

Nyelvismeret:  olasz – C2, angol A2, orosz – A2

 

Oktatott tárgyak:  Technika tantárgypedagógia, Alternatív pedagógiák, Gyógypedagógiai alapismeretek


Legfontosabb publikációk:

-         Pomázi Erika (2004): Kiegészítő témakörök az Olasz üzleti nyelvhez. Szolnoki Főiskola, Szolnok

-         Pomázi Erika (2004): Szövegértési feladatgyűjtemény olasz gazdasági szaknyelvhez. Szolnoki Főiskola, Szolnok

-         Pomázi Erika (2004): Hallás utáni szövegértési feladatgyűjtemény olasz gazdasági szaknyelvhez. Szolnoki Főiskola, Szolnok

Szakmai közéleti tevékenység:

Bizottsági tagság az egyetemen:  Szenátusi tag

 

Tovább

Dr. Molnár Edina

ALAPISMERETI ÉS SZAKMÓDSZERTANI TANSZÉK elemei Létrehozva: 2019.02.14 09:03 módosítva: 2019.02.14 09:05 Készítette : Makra Csaba

Név:  Dr. Molnár Edina

Végzettség:  egyetem, PhD


Szakképzettség: pszichológus

Nyelvismeret:  angol C1 szóbeli és B2 írásbeli, német B2 komplex, olasz B2 írásbeli

 

Oktatott tárgyak:  önismeret, kommunikációs készségfejlesztés, konfliktuskezelés, differenciált és személyiséglélektan, pedagógiai pszichológia, pedagógusok belső eszköztára


Legfontosabb publikációk:

 

Molnár Edina, Márfy Anna: Életkérdések az önismeret tükrében: egy választható egyetemi kurzus tapasztalatai. ECONOMICA (SZOLNOK) 9:(2) pp. 65-70. (2018)

Molnár Edina: Korabeli magyar reklám és pszichológia. Szolnok: Alumni, 2017. 231 p. (ISBN:9789631282351)

Molnár Edina: Fókuszban az ifjúság: Tanulmánykötet. Szolnok: Alumni, 2017. 82 p. (ISBN:9789631282337)

Molnár Edina: Kommunikáció, meggyőzés, reklám. Szolnok: Alumni, 2017. 93 p (ISBN:9789631282344)

Molnár Edina: Szupervízió a szociális munkában. SZOCIÁLPEDAGÓGIA: NEMZETKÖZI SZAKLEKTORÁLT FOLYÓIRAT 5:(1-2) pp. 99-106. (2017)

Molnár Edina: A reklámozás mint társadalmi kommunikáció. GRADUS 3:(2) pp. 278-283. (2016)

 

Szakmai közéleti tevékenység: MTA Pszichológiai Bizottság köztestületi tagja, Economica, Gradus tudományos folyóiratok szerkesztője, tudomány napi konferencia szervezőbizottsági társelnöke

Bizottsági tagság az egyetemen: kari beiskolázási bizottság, kari tudományos bizottság, egyetemi etikai bizottság

Tovább

Partnereink