Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEZ A KÉPZÉSÜNK MÁR NEM INDUL!

A változó szociális helyzetben a családok rákényszerülnek, hogy a gyermekeket már a korai kisgyermekkorban intézményesített nevelésben részesítsék. Ezért az utóbbi években megnövekedett a bölcsődék és családi napközi iránti kereslet. A bölcsődék és családi napközik száma jelenleg nem elegendő, ezeknek számbeli fejlesztése várható, ezért a képzett csecsemő és gyermekgondozók a magánszférában is egyre keresettebbek lesznek, elhelyezkedési lehetőségeik bővülnek.

A csecsemő és gyermeknevelés területén szükség van a több tudományterületet felölelő alapokra, ennek megfelelő szakmaisággal rendelkező szakemberekre.

A képzés során a Főiskola oktatói, orvosok, és védőnők oktatják majd a pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, gyermekegészségügyi és ápolási tárgyakat. Magas színvonalú képzést biztosítunk hallgatóinknak a mindennapos tevékenység során jól hasznosítható vizuális, énekes-mozgásos, nyelvi játékos foglalkozások megtartásához.

Az elméleti képzés mellett gyakorlati képzés keretében gyakorolhatják szaktantermünkben a gondozási és az egészséges és beteg gyermekkel kapcsolatos alapápolási feladatok ellátását. A tervezett képzés intézményesített utat kínál a felsőfokú szakképzés megszerzése felé, melynek során mind a munkaeőpiaci, mind a továbbtanulási igények figyelembe vehetőek.

A PAE Pedagógusképző Kara által meghirdetett Csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés (Infant and Early Childhood Education at ISCED level 5) 2 éves (4 félév) iskolarendszerű nappali, és levelező képzésben kínál lehetőséget a jelentkezők számára, hogy színvonalas szakmai tudást szerezzenek. Mindkét képzési formában lehetőség nyílik az államilag finanszírozott és a költségtérítéses képzés igénybevételére.

A szakképesítés megnevezése: Felsőfokú csecsemő és kisgyermeknevelő asszisztens

A képzésbe való jelentkezés szükséges előfeltétele: érettségi vizsga

A Csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés egyik fontos jellemzője, hogy szervesen illeszkedik a felsőoktatás ún. „bolognai rendszerébe".

A szak felsőfokú szakképesítést ad; a továbbtanulás lehetőségét pedig a Pedagógusképző Kar óvodapedagógus- és tanító képzése kínálja az érdeklődőknek.

A PAE Pedagógusképző Kar Csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzésében résztvevők hallgatói jogviszonyban állnak az egyetemmel, minden a hallgatók számára biztosított szolgáltatást, ( kollégium, étkezés, könyvtár, sportolási lehetőségek) jogosultak igénybe venni.

Partnereink