Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

A képzési idő: nappali es levelező tagozaton is 6 félév 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő

A szak képzési célja: A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik megfelelő fejlesztési és nevelési módszereket alkalmaznak az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása és fejlesztése érdekében. Megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését, szocializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét.
Alkalmasak gondozói, nevelői, közvetítői, képviselői és tanácsadói feladatok elvégzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

 

NAPPALI KÉPZÉS

Képz. szint

Munkarend

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

N

csecsemő-és kisgyermeknevelő

támogatott / 180 000 Ft

6

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom +
biológia v. ének v. testnevelés v. vizuális kultúra v. fizika v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

 

 LEVELEZŐ KÉPZÉS

Képz. szint

Munkarend

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

L

csecsemő-és kisgyermeknevelő

támogatott / 140 000 Ft

6

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom +
biológia v. ének v. testnevelés v. vizuális kultúra v. fizika v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

 

 

 
 
 

Fontosabb tantárgyak
Társadalomtudományi ismeretek: szociológia, szociálpolitika,
etika, gyermekvédelem
Informatika: az informatika alapismeretek.
Pedagógia: neveléselmélet, differenciált nevelés, csecsemő- és kisgyermekkor pedagógiája,
gyógypedagógiai ismeretek
Pszichológia: bevezetés a pszichológiába, fejlődéslélektan,
spontán érés támogatása
Magyar nyelv és irodalom gyermekirodalom, beszédművelés, logopédia,
nyelvi fejlődés segítése
Ének-zene: ének-zene és módszertana, zenei játékok
Vizuális nevelés és módszertana: vizuális nevelés alapjai, bábjáték
Gondozás, egészségügyi ismeretek: anatómiai- és fiziológiai ismeretek,
gyermekgyógyászat, ápolás és élelmiszertan, egészségfejlesztés
Bölcsődei gyakorlat.

Partnereink