Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

DÉKÁNI HIVATAL

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Dékáni Hivatal Kar vezetői mellett az igazgatási, szervezési, feladatokat látja el. A Dékáni Hivatal alapvető feladata, hogy elvégezze a dékán, a dékánhelyettesek, a Kari Tanács és a Tanács mellett működő állandó bizottságok hatáskörébe tartozó ügyek adminisztratív előkészítését és a szükséges szervezési feladatokat, továbbá, hogy a vezetői és testületi döntéseket előkészítése.

 

 

Munkatársak:

Dr. Rigó Róbert dékán rigo.robert@pk.uni-neumann.hu
Dr. Szinger Veronika dékánhelyettes szinger.veronika@pk.uni-neumann.hu
Dudás Rita hivatalvezető dudas.rita@pk.uni-neumann.hu

 

Fogadóórák:

Dr. Rigó Róbert dékán szerda: 13.00-14.00
Dr. Szinger Veronika dékánhelyettes kedd: 10.30-11.30
    szerda: 14.00-15.00
    péntek: 09.00-11.00

 

Partnereink