Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Dr. Fülöp Tamás

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Név:  Dr. Fülöp Tamás, főiskolai tanár, dékán

Végzettség:  PhD

Szakképzettség: történész, tanító-művelődésszervező

 

Nyelvismeret:  angol középfok „C”, német középfok „B”, német alapfok „A”

Oktatott tárgyak:  Művelődéstörténet, Magyarország története, Európai ismeretek, Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, Közigazgatási alapok


Legfontosabb publikációk:

Egy elfeledett alispán. Küry Albert pályaképe. 1323-1340. p. In: SZÁZADOK – A Magyar Történelmi Társulat folyóirata. 150. évf. 2016. 5. szám

Fülöp Tamás – Török Ádám: Szakmai beszámoló a Magyar Nemzeti Levéltár „Kutatói szokások felmérése 2016” kérdőívének eredményeiről. In: LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK – A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Közleményei. 87. évf. 2016. 271-296. pp. HU ISSN 0024–1512

„...a nemes áldozatkészség nem szorul dicséretre...” – Közigazgatás, szegénygondozás, jótékonyság és gyermekvédelem Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Küry Albert alispán működése idején. In: Sáfár Gyula, Héjja Julianna Erika (szerk.) E-Árchívum: Tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja tiszteletére. Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára, Gyula, 2017. 165-179. pp. (ISBN 9789637239731)

„Levéltárak a tudományos kutatások szolgálatában” In: GRADUS 4:(1) pp. 5-13. (2017) (Online: http://gradus.kefo.hu/index.php/gradus/article/view/388 )

„Erőtartalékok a nemzeti célok szolgálatában” – Az 1925. évi városi kölcsön és felhasználásának alternatívái. In: HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 3.: pp. 119-147. (2017)

“Resources in the Service of the Nation” – Alternative Options for the City Loan of 1925 and Its Spending. FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 3.: pp. 119-147. (2017)

A „nemzeti haladás” külföldi kölcsönök által meghatározott útjai – az alföldi városok településfejlesztési lehetőségei a két világháború között. In: COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 2.: pp. 86-99. (2017)

A közművelődési tevékenységformák jellegzetességei a levéltárakban. In: GRADUS 4:(2) pp. 84-90. (2017)

 

Szakmai közéleti tevékenység:

[2014-] Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár Bizottság, tag

[2015-] Magyar Történelmi Társulat tag, Igazgató Választmány tagja

[2016-] MTA Szegedi Akadémiai Bizottság, területi bizottsági tag

[2016-] Economica a NJE Gazdálkodási Kara tudományos közleményei, főszerkesztő

[2016-] AGTEDU szervezőbizottság tagja

 

Bizottsági tagság az egyetemen:  

Pedagógusképző Kar, Kari Tanács – tag,

Neumann János Egyetem Tudományos Tanács – tag

Neumann János Egyetem Humánpolitikai Bizottság – tag

 

 

Partnereink