Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Egyéni autonómia

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Engedélyszám: 82/181/2012
Nyilvántartási szám: A/7145/2012
60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program 

A továbbképzési program megnevezése:  Egyéni autonómia - az önkifejezés, önmegvalósítás,  önfejlesztés, öngondoskodás, önérdekérvényesítés,  önfegyelem, érzelmi stabilitás kompetenciáinak fejlesztése

A komplex szemléletű továbbképzés általános céljain túlmenően fontos a fiatalokkal foglalkozó szakemberek társadalomtudományi gondolkodásának, szociális érzékenységének és értéktudatos szemléletének fejlesztése. A kreativitásban fontos szerepet játszó gondolkodási folyamatok megismerése, megtapasztalása. A feldolgozandó témák révén az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés egyéni, társadalmi és intézményes biztosításának lehetőségeivel és módjaival, ezek közvetítési lehetőségeivel is megismerkednek a résztvevők. Az egészség, mint komplex fogalom, valamint az életmód alapvető kérdéseinek megvilágítása mellett alapvető elsősegély-nyújtási és járványtani ismeretek elsajátíttatása és begyakorlása is szerepel a programban. 
A továbbképzési program egészére jellemző az interaktív és a nem formális tanulási módszerek alkalmazása, amely ösztönzi és elvárja a résztvevők folyamatos önreflexióját és önértékelését.

A továbbképzés tartamai, témakörei:
I.Önkifejezés és Önmegvalósítás (Célok, alapelvek tisztázása közös megbeszéléssel; módszerek: csoportos gyakorlat, egyéni feladatmegoldás, közös megbeszélés - értékelés)
II.Kreativitás
III.Egészség
A továbbképzési folyamat zárásaként a résztvevők feladata egy portfólió összeállítása, melynek anyagát részben a képzési folyamat során kapott egyéni, páros, illetve csoportos feladatok, részben a záró értékelésre készített önálló feladatok dokumentumai alkotják.

A továbbképzési tanfolyam záró feladata:
-egyéni fejlődési terv  - önmegvalósításra, önkifejezésre, öngondoskodásra,kreativitásra, asszertivitásra és az egészségi állapotra vonatkozóan
-A fejlesztés/fejlődés eléréséhez szükséges lépések megfogalmazása (konkrét lépések, határidő, hogyan és kiket von be stb.)
-Fényképes dokumentáció és/vagy önreflexió a folyamatról (eszközökről, tevékenységekről).
A résztvevők teljesítményének értékelése a portfólió alapján történik, százalékosan (teljesítmény-minimum: 51%)

A képzés költségtérítése: 65-75.000 Ft (létszámtól függően)

Partnereink