Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

FEJLESZTŐ, DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIA TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIR. TOVÁBBK. SZAK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

4 féléves, pedagógus szakvizsgára felkészítõ, szakvizsgával záruló szakirányú továbbképzés

Kreditérték: 120 kredit

Munkarend: Levelezõ 

Fin. forma: Önköltséges
Költségtérítés (félév): 110.000 Ft 
Képzési idõ (félév): 4 félév
Irányszám: 15 < 25 
Képzés gyakorisága: (kb. 6-7 alkalom félévente) 
Képzés helye: Kecskemét 
Képzési terület: pedagógusképzés képzési terület

Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben szerzett oklevél, legalább 3 év pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlat
Szakirányú továbbképzésben megszerezhetõ szakképzettség neve: Szakvizsgázott pedagógus (fejlesztõ, differenciáló pedagógia területen)

1. A képzés célja:

A hallgatók alapképzésben szerzett ismereteinek megújítása és kiegészítése a nevelés-tudomány, a gyógy- és a fejlesztõ pedagógia, valamint a pszichológia új eredményeivel. Az új tudományos és tapasztalati eredményeken túl a tanulási zavarok diagnosztikájához, a  differenciált képesség és tanulásszervezési eljárások megvalósításához is segítséget kívánunk nyújtani. Célunk továbbá a pedagógusok elfogadó és segítõ attitûdjének erõsítése a sajátos szükségletû gyermekek integrációja érdekében. 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
- a tanulmányi követelmények teljesítése,
- a záródolgozat leadása.

A záróvizsga részei:
- záródolgozat megvédése
- komplex szóbeli vizsga

A képzés kreditértéke: 120 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 A képzés hálóterve: 

Képzési napok: a konzultációk szombati napon történnek, a gyakorlati képzés hétköznap. 

A képzés a következõ kompetenciák kialakítását vállalja fel:

  • A pedagógiai tudatosság növelése.

  • A sajátos szükségletû gyermekek iránti elfogadási mezõ szélesítése, a befogadó attitûd erõsítése.

  • Az átlagtól pozitív vagy negatív irányban eltérõ gyermekek mentális és emocionális fejlõdésének, valamint szocializációjának megismerése.

  • Analitikus diagnosztizáló ellenõrzés szerepének megismertetése a fejlesztési eljárások tervezésében.

  • A gyógypedagógiai, logopédiai alapismeretekre alapozott differenciálási módozatok kiválasztása, és ezek innovatív adaptálása integrált nevelési/oktatási körülményekre.

  • A gyermekvédelem új rendszerének és a gyermekvédelem törvényi szabályozásának megismertetése, amelynek birtokában a pedagógus nagyobb hatékonysággal képes megtalálni a legmegfelelõbb beavatkozási pontokat, és ellátni a szükséges gyermekvédelmi feladatokat
     

    A képzési és kimeneti követelmény INNEN tölthető le. 

Partnereink