Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

FEJLESZTŐ, DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIA TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIR. TOVÁBBK. SZAK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1. A képzés célja:

A hallgatók alapképzésben szerzett ismereteinek megújítása és kiegészítése a nevelés- tudomány, a gyógy- és a fejlesztő pedagógia, valamint a pszichológia új eredményeivel. Az új tudományos és tapasztalati eredményeken túl a tanulási zavarok diagnosztikájához, a differenciált képesség és tanulásszervezési eljárások megvalósításához is segítséget kívánunk nyújtani. Célunk továbbá a pedagógusok elfogadó és segítő attitűdjének erősítése a sajátos szükségletű gyermekek integrációja érdekében.

 

2. A képzés célcsoportja:

óvodapedagógus, tanító, általános iskolai tanár (Jogszabály biztosította esetben – 41/1999. (X. 13.) OM rendelet mellékletének 3. pontja szerint – pedagógus végzettséggel nem rendelkező, pedagógus munkakörben alkalmazott személy is jelentkezhet.)

 

3. A végzettséget igazoló okirat szövege:

Pedagógus szakképzettség esetében: Szakvizsgázott pedagógus (differenciáló szakpedagógus.)

Pedagógus szakképzettség hiányában: A pedagógus-szakvizsga követelményeinek eleget tett

 

4. A képzés helye: Kecskemét 

5. A képzés időtartama: 360 óra (4 félév)

5. A képzés kreditértéke: 120 kredit, ebből differenciáló pedagógia: 60 kredit

 

6. A jelentkezés feltétele: 3 éves szakmai gyakorlat

7. A képzés ideje: szombatonként

8. Képzés tandíja: 110 000 Ft/fő/félév 

A képzési és kimeneti követelmény INNEN tölthető le. 

A képzés hálóterve

A képzés tételes záróvizsgával végződik, amelynek része a szakdolgozat védése!

 

Partnereink