Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Hagyományos és alternatív konfliktuskezelési módszerek alkalmazása a köznevelési intézményekben

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 

A képzés jellege: Pedagógus továbbképzés

Engedély szám: 575-39/2017

 

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a hagyományos és az alternatív konfliktuskezelési lehetőségeket és alkalmazásukat a köznevelési intézményekben. A továbbképzés az önálló tanulásra épül, a gyakorlati tapasztalatok saját munkában történő megtapasztalására és a helyes módszerek saját környezetben való alkalmazására.

A továbbképzés elvégzésével a résztvevők elsajátítják a gyermekekkel, a munkatársakkal, a vezetővel és a beosztottal, a szülőkkel fellépő különböző típusú konfliktusok adekvát kezelésének módját.

A továbbképzés célcsoportja

A tanfolyam célcsoportja a köznevelési intézményekben tanító azon pedagógusok, akik munkájuk során gyakran kerülnek konfliktusos helyzetbe (tanítók, tanárok, kollégiumi nevelők, pszichológusok, szociálpedagógusok, könyvtárosok, szakoktatók, intézményvezetők és helyetteseik, diákönkormányzatot segítők, gyermekvédelmi felelősök, osztályfőnökök, szabadidő-szervezők).

 

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) alapelveihez igazodva a továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények a tanulási eredmény alapú szemléletet követik.

A résztvevő a továbbképzés elvégzése után:

Tanulási eredmény

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Ismeri azokat a szociális és személyiségjellemzőket, amelyek a konfliktus kialakulásának alapját képezik

Képes az önismeret és mások megismerésének gyakorlására

Elkötelezett a „Nosce te ipsum” (ismerd meg önmagad) elv mellett

Felelősséget vállal a saját viselkedéséért

Ismeri a különböző típusú konfliktusokat

Képes különböző konfliktushelyzetekben adekvát módon viselkedni

Együttműködően viselkedik a konfliktushelyzetben

Logikusan és összefüggéseiben látja a konfliktushelyzet következményeit

Megkülönbözteti a konfliktuskezelési módszereket

Képes a konfliktushelyzeteket adekvát módon kezelni

Segíti a konfliktushelyzet megoldását

Felelősséget vállal a konfliktushelyzet megoldásáért

Azonosítja az alternatív konfliktuskezelési módszereket

Alkalmazza az alternatív konfliktuskezelési módszereket a saját gyakorlatában

Elkötelezett a konfliktus helyreállító megoldása mellett

Önállóan kidolgozza a konfliktus megoldásának lépéseit

 

 

A jelentkezés feltételei:

Végzettség: egyetem és/vagy  főiskola  bármely szak

Megelőző szakmai gyakorlat:  nem szükséges

Egyéb jelentkezési feltételek: a jelentkező rendelkezzen informatikai ismeretekkel

 

A programcsomag működését biztosító résztvevői szolgáltatások rendszere

  1. Információs szolgáltatás (tájékoztatás, az érdeklődés és jelentkezés fogadása, beiratkozás stb.): a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán személyesen, telefonon és e-mailen az egyetem honlapján lévő információk alapján.
  2. Konzulensi szolgáltatás (ellenőrző feladatok értékelése, egyéni konzultációk, csoportos foglalkozások): a tanfolyamnyitó konzultáción – melyen a részvétel kötelező – személyesen találkoznak a résztvevők a konzulenssel, megkapják az elérhetőségét és megbeszélik a konzultációs lehetőségeket.
  3. Tanácsadói/mentori szolgáltatás: a résztvevők igénybe vehetik a Neumann János Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ szolgáltatásait, úgy mint tanulmányi tanácsadás, életvezetési tanácsadás, stb.
  4. Egyéb személyi szolgáltatások (informatikus, szervező, könyvtáros, stb.): a résztvevők igénybe vehetik a Neumann JánosEgyetem Könyvtárának szolgáltatásait, melyekről tájékozódhatnak a könyvtár honlapján.
  5. Szervezési szolgáltatások (a feladatok meghatározott útja, a személyes megjelenést igénylő formák szervezése stb.): az egyetem Pedagógusképző Karának munkatársa a honlapon feltüntetett elérhetőségeken várja a résztvevők kérdéseit, kéréseit.
  6. Adminisztrációs szolgáltatások (résztvevők/teljesítmény nyilvántartása, stb.): az egyetem Pedagógusképző Karának munkatársa a konzulenssel együttműködve végzi az adminisztrációt.
 

A továbbképzés teljesítésének formai követelményei

Minimális részvétel a személyes megjelenést igénylő kötelező foglalkozásokon:

  1. A résztvevők önálló tanulással sajátítják el a tananyagot, a tanulást személyes konzultációk segítik. A tanfolyamnyitó és -záró konzultáción a megjelenés kötelező, a többi konzultáción a részvétel ajánlott.
  2. A tanfolyam sikeres zárásának feltétele egy beküldendő feladat megfelelő szintű, az előírások szerinti és határidőre történő elkészítése és elküldése elektronikus levélben a konzulensnek. A beküldendő feladat formátuma: Word formátum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sortávolság, sorkizárás.
  3. A tanfolyam lezárásaként a résztvevőknek portfóliót kell készíteniük a beküldendő feladattal azonos formátumban.
  4. A beküldendő feladat határideje a 12. hét vasárnap 24:00 óra, a portfólió beküldési határideje a 14. hét vasárnap 24:00 óra. A beküldött feladat és porfólió értékelésének határideje a konzulens számára 2 hét.

Egyéb formai követelmények

A tananyag elsajátítása során a résztvevők önellenőrző feladatokat oldanak meg, melyek megoldásai a távoktatási kalauzban olvashatók. A tanfolyam zárásának feltétele a beküldendő feladat megfelelő szintű elkészítése és elküldése, a tanúsítványban szereplő értékelés alapjául a portfólió szolgál.

 

Ha bármilyen további kérdés merül fel, kérem lépjen velünk kapcsolatba  : mago.robertne@tfk.kefo.hu

Partnereink