Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

HELY- ÉS CSALÁDTÖRTÉNETI KUTATÓMŰHELY

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A műhely rövid bemutatása:

A műhely tagjai:

  • Dr. Sági Norberta főiskolai docens (német, néprajz szak) helytörténeti és helyi néprajzi kutatásokat folytat, doktori értekezését Kecskemét agrártársadalmának történetéből írta a 20. század első felére vonatkozóan.
  • Kriskó János főiskolai docens (filozófia, politológia szak) a helyi kulturális és közélet ismert alakja, jelenleg interjús vizsgálatunk meghatározó kutatója.
  • Dr. Rigó Róbert főiskolai tanárs (szociológia, történelem szak) Kecskemét 20. századi társadalomtörténetét kutatja, doktori értekezésében a helyi elitváltást vizsgálta 1938 és 1948 között.
  • Dr. Fülöp Tamás főiskolai tanár (történelem, közművelődés szak) közigazgatástörténeti, gazdaság- és társadalomtörténeti kutatásokat folytat, korábban a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese volt.

A műhely céljai:

  1. Kecskemét 20. századi társadalomtörténetének kutatása levéltári források, korabeli helyi sajtó és oral history módszerekkel.
  2. A család- és helytörténet oktatásának erősítése az általános iskolától a középiskoláig. Ennek módszertani kutatása, különféle tanítási segédletek kidolgozása és népszerűsítése elsősorban Kecskemétre vonatkozóan. (helytörténeti tankönyv, módszertani segédletekkel, forrásgyűjteményekkel, feladatokkal) Erre most nincs tankönyv, ezért nem is tanítják.
  3. A hallgatók bevonása a helytörténeti kutatásokba (szakdolgozatok, TMDK dolgozatok készítése) és a család- és helytörténet oktatásának megjelenítése a főiskolai oktatásban, pedagógus továbbképzésekben. A hallgatók felkészítése oral history kutatásokra és egy archívum kialakítása a megfelelő anyagokból (ezt a honlapon elérhetővé tenni).
  4. A helyi levéltárral és a múzeumokkal együttműködve helytörténeti vetélkedő szervezése általános és középiskolás diákoknak.
  5. Rendszeres publikációk, előadások (Forrás, Levéltári kiadványok (Bács-Kiskun megye múltjából sorozat, AGTEDU, Levéltári nap, Honismereti Egyesület, egyéb helytörténeti konferenciákon való részvétel pl.: Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás 1945-1950 című Népbíróság-történeti konferencián. Bács-Kiskun Megyei Főügyészség, Kecskemét, 2011. május 23.)

HELY- ÉS CSALÁDTÖRTÉNETI KUTATÓMŰHELY

Partnereink