Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

HELY- ÉS CSALÁDTÖRTÉNETI KUTATÓMŰHELY - PUBLIKÁCIÓK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Rigó Róbert

Kutatás és egyéb:

 • Nemzeti Emlékezet Bizottsága támogatásával a Magyar Tudományos Akadémián felállított Vidéktörténeti Témacsoporton belül az Elit- és tulajdonváltás kutatócsoport munkájának koordinálása, a kutatásban való részvétel 2014 szeptemberétől.
 • A Forrás 2015. nyári számának koordinálása és interjúk készítése migráció témakörben.

Publikációk

 • Rigó Róbert: Elitváltások évtizede Kecskeméten (1938-1948). Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Kronosz Kiadó, Budapest–Pécs, 2014. 430 oldal.

Könyvbemutatók:

 • 2014.04.03. Kecskemét, Katona József Megyei Könyvtár, Gyáni Gábor akadémikus,
 • 2014.10.15. Debrecen, Debreceni Egyetem, Valuch Tibor, az MTA doktora, egyetemi tanár, 2014.11.25. Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézete, Horváth Gergely Krisztián egyetemi docens, tanszékvezető mutatta be a kötetet.
 • Gyáni Gábor recenziót írt a könyvről, ami megjelent a Forrás 2015. januári számában 106-110. o.
 • Kecskemét szovjet megszállása. Forrás, 2014. áprilisi szám, 94–112. Interneten is: http://www.forrasfolyoirat.hu/1404/rigo.pdf
 • „Én a földből élek…” (Interjú Czár Jánossal Tóth Menyhértről). Forrás, 2015. januári szám, 63-77.

Tudományos eredményeket bemutató előadások

 • Mindennapi élet Kecskeméten 1944-45-ben címmel előadás a Háborús mindennapok a hátországban és a hadszíntéren 1939–1945 c. konferencián. Magyar Történelmi Társulat és az SZTE BTK Történeti Intézetének szervezésében, MTA SZAB Székház, Szeged, 2013. október 3-4.
 • Kecskemét megszállása 1944-45-ben címmel előadás az AGTEDU2013. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett 14. tudományos konferencia a Kecskeméti Főiskolán. Kecskemét, Tudósház, 2013. november 13.
 • Kecskemét kulturális intézményrendszerének fejlődése a hetvenes-nyolcvanas években címmel előadás a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2014. évi A vidéki élet és a vidéki társadalom Magyarországon című konferenciáján. Eger, 2014. augusztus 28-30.  
 • A kecskeméti sajtó az első világháború időszakában címmel előadás a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára XV. Levéltári Napján – Hátországban, Kecskemét az I. világháború éveiben című konferencián. Kecskemét, 2014. október 20.
 • Elitváltás Kecskeméten 1945-ben címmel előadás a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Országgyűlés Hivatala Remény és realitás – Magyarország 1945 című konferencián. Budapest, Országház, Felsőházi ülésterem, 2014. december 11.

Tudománynépszerűsítő előadások

 • A zsidó elit leváltása és a zsidó vagyon sorsa Kecskeméten címmel előadás a Holocaust Emlékév előadássorozatának keretében. 2014. június 26. Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Katona József Emlékház.
 • „A kecskeméti zsidóság vagyonvesztése” A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szervezésében a Magyar Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó előadássorozata keretében tartott előadás. 2014. október 29.

Lektorálás 

 • Péterné Fehér Mária (szerk.): Kecskemét „aranykora”, Kada Elek a városfejlesztő polgármester, Kecskeméti Örökség Könyvek 3., Kecskemét, Írott Örökségéért Alapítvány, Kecskemét, 2013.

Szakmai könyvbemutatás, recenzió

 • Péterné Fehér Mária: Híres német családok Kecskeméten I. A Fischer, a Czollner és a Klingert család. Kecskemét MJV Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata Kiadványai 3. Kecskemét, 2013. Könyvbemutató, Kecskemét Katona József Könyvtár, 2014. február 7.
 • Németek Kecskeméten. (Péterné Fehér Mária: Híres német családok Kecskeméten I. A Fischer, a Czollner és a Klingert család. Kecskemét MJV Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata Kiadványai 3. Kecskemét, 2013.) recenzió. Megjelent Honismeret2014. 3. szám, 75. o.

Szakmai interjúk

 • MR 1 - Kossuth Rádió, XX századi történelem című műsor. Elhangzott 2014. szeptember 16. Interjú a népbíróságokról


Sági Norberta

Kutatás és előadások

 • Ismeretlen kincsek Móra Ferenc Kincskereső kisködmön című művében címmel előadás az Eötvös József Főiskola Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferenciáján. Baja, 2014. május 8.
 • 2014 júliusában vendégtanárként a ludwigsburgi Pedagógiai Főiskolán blokkszeminárium tartása német óvodapedagógus hallgatók számára, kisgyermekkori természettudományos nevelés témában.

Publikációk

 • Betyárok a XIX. századi Kecskeméten - családi háttérrajz. HONISMERET 43:(3) pp. 36-39. (2014)
 • Mintakertek Kecskeméten 1845-től a XX. század közepéig. In: Kothencz Kelemen (szerk.) Határjelek és hagyásfák: A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. 879 p. Baja: Türr István Múzeum, 2014. pp. 326-335.(Bajai dolgozatok; 18.)


Fülöp Tamás

Kutatás és egyéb

 • Fő kutatási területe a 19-20. századi közigazgatástörténet, megyei archontológiai kutatásokat folytat, a dualizmuskori vármegyei politikai elit közigazgatási és társadalmi szerepét vizsgálja. Tagja több országos szakmai szervezetnek, helyi tudományos testületnek, folyóirat szerkesztőbizottságának.

Publikációk:

 • „Az apátsági oklevéltől az ezredfordulóig. Szolnok város múltja levéltáros szemmel.” DVD Elektronikus kiadvány. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2009. (Szerk., felelős kiadó)
 • „Hősök voltak mindannyian … „ – Jász-Nagykun-Szolnok megye a Nagy Háborúban (Elektronikus kiadvány) DVD Rom. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2011. (Szerk., felelős kiadó)
 • „Chartae Antiquae” a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár kéziratos térképei. (Elektronikus kiadvány, 3 nyelvű) DVD Rom. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2011. (Szerk., felelős kiadó)
 • „Tempora mutantur, et nos mutamur in illis” – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár kiadványai. In: Jászkunság 2012. 1-4. sz. (Szabó László emlékére) (Szerk.: Örsi Julianna) 318 – 322. p.
 • „Ünnepi gondolatok a Magyar Tudományos Akadémia alapítójáról” In: Economica, 2012. V. új évfolyam, II. különszám 5-10. p.
 • „Életpályák és karrierek a dualizmuskori vármegyei közigazgatás történetében. In: Economica, 2012. V. új évfolyam, II. különszám 16-29. p.
 • „Büszke vagyok rá, hogy szegény maradtam akkor, amidőn kötelességemhez képest száz ezreket szereztem a vármegyének.” – Küry Albert alispán 1867 – 1926. In: ZOUNUK A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve, (2012) 27. sz. 147-210. p.
 • Fülöp T. (2013) Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 és 1905 között. In: Jász-Nagykun-Szolnok megye történeti archontológiája 1876-1989. I. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 – 1944 között. 32-53. p. (Online kiadvány önálló fejezete) http://www.szolarchiv.hu/kateg-154-1-archontologia.html
 • Fülöp T. (2013) (Szerk., felelős kiadó) Jász-Nagykun-Szolnok megye történeti archontológiája 1876-1989. (Online adatbázis és kiadvány) http://www.szolarchiv.hu/kateg-154-1-archontologia.html
 • Fülöp T. (2013) (Szerk., felelős kiadó) „Jász-Nagykun-Szolnok megye székházának és közigazgatásának története (1876-1990)” MNL JNSZML Szolnok, 2013. 496 pp.
 • Fülöp T. (2013) A vármegyeháza megépítése 1876-1878. I. fejezet In: „Jász-Nagykun-Szolnok megye székházának és közigazgatásának története (1876-1990)” MNL JNSZML Szolnok, 2013. 8-72. p. (Könyv önálló fejezete)
 • Fülöp T. (2013) A megyeháza és a vármegyei közigazgatás a XIX. század végén és a XX. század első felében. II. fejezet In: „Jász-Nagykun-Szolnok megye székházának és közigazgatásának története (1876-1990)” MNL JNSZML Szolnok, 2013. 74-128. p. (Könyv önálló fejezete)
 • Négy kudarcra kárhoztatott kísérlet. Szolnok város kérelmei törvényhatósági jogú várossá válás tárgyában 1922-1947. In: ZOUNUK A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve, (2014) 28. sz. 205-250. p.

 Tananyagok:

 • Magyarország gazdaságtörténete 1945-1989. I. rész A magyar gazdaság története 1945 és 1956 között. Szolnoki Főiskola. Szolnok, 2003. Főiskolai jegyzet. (Lektorálta: Apor Balázs)
 • Gazdaságtörténet. Tantárgyi kalauz. (Távoktatási tananyag Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002. c. tankönyvhöz.) Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2005. 83. pp.
 • Gazdaságtörténet. Tutori kalauz. (Távoktatási tananyag a Fülöp Tamás: Gazdaságtörténet Tantárgyi kalauz. Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2005. c. tankönyvhöz.) Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2005. 27. pp.
 • Magyarország belkereskedelme a 19-20. században (Távoktatási tananyagcsomag – Tantárgyi Kalauz és Tutori Kalauz – elektronikus formában) Szolnoki Főiskola, 2008.
 • Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. (Összeállította: Fülöp Tamás, Konzulens és lektor: Kóródi Márta) Szolnoki Főiskola Alumni Kiadó Kft. Szolnok, 2011.

 

 

 

 

 

 

 


Partnereink