Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

II. Nemzetközi V4+ Szobrász Symposium Visk (Kárpátalja)

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

védés

 

A symposium május 22. és június 3.  között került megrendezésre, melynek keretében öt szobrászt hívott meg a PRO ARTE MUNKÁCS civil szervezet a V4 Országokból, Ukrajnából, és egy művészt Kínából .
A program címe "Búcsú a fegyverektől" Hemingway nyomán. A két hét alatt minden művész készített egy köztéri szobrot, mely szobrok Kárpátalja falvaiba, kistelepüléseibe kerülnek adományként, egy kulturális misszió keretében.  Ennek a kulturális missziónak tagjaként karunk művésztanára, Dr. Balanyi Zoltán másodszorra képviselte Magyarországot és az NJE PK-t

Galéria

 

 

Dr. Balanyi Zoltán vallomása a szobrászatról:

Szellemi öröklétbe ágyazottságunk igazi lényegünk ebből kell eredeztetnünk, a művészetet, a szobrászatnak is ebből kell fakadnia. Mi az, ami a művészetnek kikerülhetetlen szakrális természete sajátja, hogyan lehet a teremtetlen létből való eredeztetést megcélozni a szobrászatban? Ma, amikor a formák keresése az idő keresésének technikájává vált, nem jött e el annak az ideje, hogy a művészet - benne a szobrászi alkotás (és minden művészeti alkotás) a "teremtő képzelet" moráljává váljék. Hozzájárulás, verítékes munka a teremtés realitásának, inkarnációjának a beteljesítéséhez, helyreállításához. A bányanyers kő, a folyómederből kiemelt kavics (alkotóelem) a belőle épített mű a teremtett világ szellemi arcából is örököl. Ilyen és hasonló felismerésekre, kérdésfeltevésekre jutottam több mint két évtizedes kontenplatív alkotómunkám és személyes művészeti kutatásaim során.

Miért éppen kő?

Ma, amikor a valóság eltűnése kapcsán az érzékelés, a dimenziók és az ábrázolás válságáról beszélünk, újra előtérbe kerül a formák keresése. A formák keresése az idő keresésének, a konkrét forma újra feltalálásának technikájává vált. Ezáltal a szobrászat - világképi viszonylatban - újra az ember önértelmezésévé vált. A műanyag végérvényesen emancipálta az embert a természettől, a nevében is benne van nem valós mű. Ha ez így van, és én mégis a primordiális igazságot akarom kimondani, akkor egy örökérvényű, őseredeti anyagot kell választanom, ez számomra a kő. Az eredeztetés misztériumának megjelenítése.

 

Partnereink