Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Intézményi nyelvi vizsga - tájékoztató

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Tudnivalók a vizsgáról

 • A nyelvi vizsga nem minősül államilag elismert nyelvvizsgának, csak a Neumann János Egyetem által kibocsátott oklevél megszerzését teszi lehetővé.
 • Nyelvi vizsga angol és német nyelvből tehető le a Neumann János Egyetemen (igény esetén francia nyelvből is szervezünk vizsgát).
 • A nyelvi vizsga szintjét (alapfok vagy középfok) minden (volt) hallgató esetében a szakjára való beiratkozáskor érvényes nyelvi követelmények határozzák meg.
 • A Neumann János Egyetem csak komplex nyelvi vizsgát szervez, amely írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga két része csak egy vizsgaidőszakon belül tehető le.

A vizsga részei:

 

Írásbeli

Szóbeli

Alapfok

2 szövegértési feladat (összesen 35 perc)

1 fogalmazás (30 perc)

1 hallás utáni szövegértés

2 szóbeli feladat (2 különböző téma)

Középfok

2 szövegértési feladat (összesen 45 perc)

1 fogalmazás (40 perc)

1 hallás utáni szövegértés

2 szóbeli feladat (2 különböző téma)

A fogalmazási feladathoz nyomtatott (egy- vagy kétnyelvű) szótár használható. Elektronikus szótár és mobiltelefon használata tilos! Szótárt az Egyetem nem biztosít!

 • Meg nem engedett eszközök használata a vizsgázó azonnali felfüggesztését vonja maga után.
 • Az írásbeli vizsga, valamint a szóbeli vizsgához tartozó hallásértési feladat egy napon van (szombat), a szóbeli beszélgetés lebonyolítására vagy az írásbeli vizsga után közvetlenül (kevés vizsgázó esetén) vagy maximum egy héten belül kerül sor munkanapokon. A szóbeli vizsgán egyszerre két jelentkező vizsgázik bizottság előtt.
 • A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó összesítve minimum 60%-ot elér.
 • A komplex nyelvi vizsga korlátlan számú alkalommal ismételhető.
 • A nyelvi vizsga díja nyelvtől és szinttől függetlenül 20.000 Ft. 

Jelentkezés a vizsgára, vizsga utáni teendők

Nyelvi vizsgára jelentkezni kizárólag online módon lehet az alábbiak szerint:

 • A vizsgázó online jelentkezik a vizsgára a www.uni-pae.hu weboldal, Intézményi nyelvi vizsga menüpont alatt.
 • Az Oktatási Igazgatóság ellenőrzi a jelentkezés jogosságát és megfelelőségét, majd e-mailen megküldi a vizsgázó részére a vizsgaazonosító kódot.
 • Az intézményi nyelvi vizsga díját csak átutalással lehet befizetni a következő bankszámlaszámra:

Neumann János Egyetem

10025004-00336114-00000000

A megjegyzés rovatban a következő adatoknak kell szerepelni:

1. Nyelvi vizsga - 3NYV1

2. A vizsgázó neve

Amennyiben a megjegyzés rovat hiányos, az Egyetem a vizsga díját azonnal visszautalja a befizetőnek. A vizsgajelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkezési határidő utolsó napjáig az átutalás megtörténik.

Az átutalást igazoló bizonylatot kérjük megküldeni e-mailben (tfk@tfk.kefo.hu) vagy postai úton (Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.).

 • A vizsgázó a vizsgaidőpont előtti 10. naptól a www.kefo.hu weboldal Intézményi nyelvi vizsga menüpont alatt megtekintheti vizsgaazonosítója alapján a vizsgabeosztását (időpont, helyszín). Aki nem szerepel a listán, az a nyelvi vizsgán nem vehet részt.
 • Vizsgázni csak érvényes fényképes igazolvánnyal lehet (személyi igazolvány, útlevél, új típusú vezetői igazolvány).
 • A vizsga eredményéről a vizsgát követő 15. nap után a www.kefo.hu weboldal Intézményi nyelvi vizsga menüpont alatt lehet tájékozódni.

Sikeres nyelvi vizsga esetén a hallgató eljuttatja a Neumann János Egyetem Oktatási Igazgatóságához (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a főiskolai leckekönyvét (postán vagy személyesen). Az Oktatási Igazgatóság 30 napon belül kiállítja az oklevelet, melyet a leckekönyvvel együtt személyesen lehet átvenni az adott kar Oktatási Irodájában.

Halasztás egyszer, a következő nyelvi vizsga időpontjára kérhető a vizsgát követő 5 munkanapon belül. A kérelem díja 2.000 Ft, melyet a fent megadott bankszámlára kell átutalni. A megjegyzés rovatban a következő adatoknak kell szerepelnie:

1. Nyelvi vizsga - 3NYV1, halasztási kérelem

2. A vizsgázó neve

A halasztási kérelem letölthető a www.kefo.hu weboldal Intézményi nyelvi vizsga Nyomtatványok menüpontja alatt. A kitöltött kérelmet a Neumann János Egyetem Oktatási Igazgatósága részére (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) kell elküldeni.

Vizsgaidőpontok 2016-ban: (Angol alapfok és középfok, német alapfok és középfok)

 1. 2016. március 5. (Jelentkezés: 2016. január 4-24.)
 2. 2016. május 21. (Jelentkezés: 2016. március 21. – április 10.)
 3. 2016. november 12. (Jelentkezés: 2016. szeptember 19. – október 9.)

 Egyéb információk:

 • Az Idegennyelvi Tanszék nyelvi vizsgára felkészítő tanfolyamokat és tréningeket szervez a fent említett nyelvekből, valamint lehetőséget biztosít szintfelmérésre és próbavizsgára.
 • Tanfolyamaira elsősorban azok jelentkezését várja, akik már rendelkeznek a szükséges nyelvtani és lexikális ismeretekkel, mivel kurzusai a nyelvi vizsga különböző írásbeli és szóbeli feladatainak gyakorlását szolgálják.
 • A felkészítést segítő tananyagok listája a 'Segédanyagok a felkészüléshez' menüpont alatt található.
 • A tanfolyamokra a jelentkezés a Pedagógusképző Kar honlapján a 'Nyelvtanfolyamok' menüpont alatt lehetséges.

Kérdéseivel az Egyetem Idegennyelvi Tanszékének kollégáihoz fordulhat személyesen, vagy telefonon:

Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. fszt. 5. iroda.

Telefon: 76/501-774

Partnereink