Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Jövőtervezés

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Engedélyszám: 82/289/2012
Nyilvántartási szám: A/7243/2012
30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program 

A továbbképzés célja, hogy a gyermekek és fiatalok pályaorientációs feladatait ellátó pedagógusok segíteni tudják a fiatalokat a tudatos élettervezésben, különösen a pályaorientációban, megértsék ennek jelentőségét, rendelkezzenek az ehhez szükséges munkaerőpiaci és karriertervezési ismeretekkel, kompetenciákkal.

Amikor jövőtervezésről beszélünk, két momentumról van szó valójában. Az egyik a "jövő" másik a „tervezés”. A fiatalokkal való munka során mindkettő egyformán tárgyalásra érdemes témalehet. A jövő fogalma alatt érthetjük a közeli és távoli jövőt egyaránt, vagyis a tervező tevékenység dimenziójában ez jelenthet pár napot, évet, esetleg akár több évtizedet is. Jelentheti a jövő továbbá a személyes vagy a szűkebb-tágabb közösségre vonatkozó tervezési dimenzió alapját is. Szintén fontos áttekinteni azokat a nagyobb élet-területeket, melyekben a jövő megnyilvánul. Ide tartozik többek között a magánélet, szabadidő, a munka, az önfejlesztés. Végül, amikor a jövőről ejtünk szót, nem megkerülhető ennek szemléleti, világnézeti alapja sem. A tervezés szintén többrétegű tevékenység. Ide tartoznak azok a képességek, kompetenciák és szándékok, melyek a személyiség ldaláról alapozzák meg a tervező tevékenységet. Ez a tevékenység magába foglalja részben azokat a kognitív folyamatokat, melyek a tervezés elméleti, szellemi hátterét adják. Másrészt ide tartoznak azok a technikák, amelyek segítségével ez a folyamat végbe megy.
Végül pedig érdemes szót ejteni a jövőtervezés folyamat-jellegéről, hiszen a jövő nem lezárt jelenség, képlékenyen újra-alakul. Ez a változás részben a személyes szándékokon és tevékenységeken, részben a külső körülményeken múlik. Ezek a dimenziók oloyan újabb aspektusokat vetnek fel, melyek szintén részei lehetnek a jövőtervezés kompetenciarendszerének és tematikájának.

1. Keretek kijelölése, ismerkedés. Elméleti keretek megbeszélése. Alapfogalmak, a csoport közös munka-fogalmának kidolgozása. Az önismeret és a reális énkép kialakítása. A Johari-ablak, az önbizalom és az önérvényesítés, a személyiséget meghatározó tényezők, a kompetencia és a szociális szerepek. 
2. Az egyéni életút jelentősége a közösségi jövőtervezés módszerében. Az életpálya tervezés elméleti alapjai. Az életpálya tervezés egyes elméleteinek bemutatása, a munkaválasztást meghatározó személyiségjellemzők. 
3. A szervezeti és egyéni jövőkép szimbolikus formái, módszertani építkezés. A szervezeti és egyéni jövőkép szimbolikus formái II. A társadalmi kontextus és az egyén. A szimbolikus jövőkép és a konkrét manifesztációk, egyéni és társadalmi szinten. 
4. A jövőtervezés komplex, kis közösségi feldolgozása, Derd játék A jövőtervezés sajátos kommunikációs, együttműködéssel kapcsolatos elemei Kis csoportos munka, közös megbeszélés, plenáris feldolgozás, Egyéni és kis csoportos munka, közös, vezetett megbeszélés 
5. SWOT analízis a jövőtervezés módszertanában. A SWOT analízis kiemelt területeinek áttekintése mikrocsoportos formában. Érdeklődés-kérdőív kitöltése. 
6. A munka szerepe az életünkben. Nemek közötti különbségek a munka világában. A pályakezdők sajátosságai, jellemzői. Munka és életminőség. A munkanélküliség állapota. Prezentációt követő közös beszélgetés, kiscsoportos, páros munka. Individuális munkamotivációs és képességfelmérés (teszt). 
7. Karriertervezés - karriermenedzsment. Karriermenedzsment a munkaszervezetekben. Egyéni karrier stratégiák. Karrier tanácsadás. Állás vagy vállalkozás dilemmája.
8. Álláskeresés - álláskeresési stratégiák. Önéletrajz. Interjú-témák. Tesztek, gyakorlatok.

A továbbképzés záró értékelése: Portfóliós értékelés: értékelési portfólió készítése, melynek részei:
1) Egyéni önreflexióra épülő feladatok 
2) A tematikai egységekhez kapcsolódó tesztek és felmérőlapok önértékelésén alapuló önreflexió
3) Csoportos projektfeladat, szimulációs feladat.
Egyéb követelmény: minimum 80%-os jelenlét a továbbképzésen.

A képzés költségtérítése: 35-45.000 Ft (létszámtól függően)

Partnereink