Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Pedagógusképző Kar - Képzéseink

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

PAE Pedagógusképző Kar

A NJE Pedagógusképző Kar csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, közösségszervező alapszakokkal várja a pedagóguspályát választó hallgatókat. Ezek az alapszakok egymással egyidejűleg is elvégezhetők, hiszen a képzési hely megegyezik, és számos tantárgy esetében van átszámítási lehetőség.

A diploma megszerzését követően a különböző szakirányú továbbképzéseinkre, kiegészítő műveltségterületi képzésekre várjuk a gyakorló pedagógusokat. Mindenki számára nyitottak és ajánljuk a nyelvtanfolyamainkat.

A Karunk erőssége a gyakorlati képzés: a hallgatók a Kar gyakorló óvodái és gyakorló iskolája mellett a város különböző bölcsődéibe, oktatási intézményeibe is járnak hospitálni, „szakmát tanulni”. A már végzett hallgatók az itt megszerzett gyakorlati tudást tartják a legfőbb értéknek mindennapi pedagógusi munkájukban.

Az idegen nyelvek iránt érdeklődők angol, német, francia nyelvet tanulhatnak, és a műveltségterületi képzés keretében felsőfokú C nyelvvizsgának megfelelő képesítést szerezhetnek angol vagy német nyelvből. Az egyetemnek, ezen belül a karnak kiterjedt nemzetközi kapcsolata van: hallgatóink rövidebb vagy hosszabb részképzésre többek között Ausztriába, Németországba, Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, Írországba és Finnországba utazhatnak, és rendszeresen fogadunk is hallgatókat az ottani társintézményekből.

A tanító szakosok érdeklődési körüknek megfelelően első év végén számos műveltségterületből választhatnak: magyar, angol, német, ember és társadalom, természetismeret, informatika, ének-zene, vizuális nevelés vagy testnevelés műveltségterületi képzés keretében bontakoztathatják ki tehetségüket. A Karon bábszakkör, színjátszó kör, énekkar, diáksport-egyesület, szakkollégium nyújt lehetőséget a tevékeny önképzésre. 

Partnereink