Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Kormánydöntés - Karunk kiválik a Neumann János Egyetem szervezetéből!

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Magyarország Kormánya döntése értelmében a Neumann János Egyetem is bekapcsolódik a felsőoktatási fenntartói modellváltás folyamatába.

A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló jogszabály tervezete az alábbi linken érhető el.

Kormánydöntés született arról, hogy a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara kiválik a Neumann János Egyetem szervezetéből és 2020. június 30. napjától beolvad a Károli Gáspár Református Egyetem szervezetébe.

Részletek a tovább gombra kattintva!

 

 

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Tisztelt Munkatársak! Tisztelt Hallgatók!

 

Magyarország Kormánya döntése értelmében a Neumann János Egyetem is bekapcsolódik a felsőoktatási fenntartói modellváltás folyamatába.

A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló jogszabály tervezete az alábbi linken érhető el: https://www.parlament.hu/irom41/09924/09924.pdf

 

Az új fenntartói és finanszírozási modell kialakítása az Egyetem alapvető szakmai, akadémiai autonómiájának megőrzése mellett az intézmény hosszútávú fennmaradását, működési stabilitásának és hatékonyságának, valamint bevételszerzési képességének, szolgáltatási és innovációs tevékenységének bővítését hivatott szolgálni.

A modellváltás koncepciójának kidolgozása során komoly szakmai és pénzügyi elemzések, illetve egyeztetések történtek, a modellváltás tervezése során elkészült egy hosszútávú üzleti terv is. Ennek értelmében az új fenntartói szerkezetben az Egyetem jobban finanszírozhatóvá válik, gazdaságosabban, valamint a piaci, vállalati, megrendelői igényeknek, a vállalkozói szemléletnek megfelelőbben lesz működtethető és üzemeltethető.

A jogszabály értelmében a korábbi fenntartó, a magyar állam a modellváltás keretében átadja az egyetem fenntartói jogait az állam által alapított vagyonkezelő alapítványnak, és egy jelentős forrást biztosít az új működési modell pénzügyi és infrastrukturális fenntarthatósága érdekében. A modellváltás sikerességének egyik alapfeltétele az új fenntartó, az állam által létrehozott vagyonkezelői alapítvány elkötelezettsége az anyagi háttér folyamatos, stabil, kiszámítható biztosítására, a hosszútávú minőségi működés feltételeinek felismerésére és megteremtésére, a gazdasági és társadalmi érdekek beazonosítására, továbbá azok szolgálatára. Ebben lesz meghatározó szerepe a vagyonkezelői alapítvány kuratóriumának, mely a fenntartói jogokat fogja gyakorolni az átalakulást követően.

Az Egyetem által kitűzött szakmai, tudományos és felsőoktatási célok megvalósítását hivatott szolgálni, hogy az elfogadás előtt álló jogszabály a fenntartói jogokat gyakorló vagyonkezelő alapítvány részére állami vagyonelemeket is biztosít, illetve az állam a Neumann János Egyetem számára ingyenes vagyonjuttatás keretében átadja az Egyetem által jelenleg vagyonkezelt ingatlanok és ingóságok tulajdonjogát, továbbá biztosítja a modellváltás előkészítésének erőforrásigényét.

A fenntartói modellváltás csökkenő állami felügyelet mellett biztosít hosszútávú fejlődési lehetőséget a Neumann János Egyetem számára, amelynek eredményeként tovább bővülhet az Egyetem regionális gazdasági és társadalmi tevékenysége, hazai és nemzetközi kapcsolatai, és tovább erősödhet a globális felsőoktatási térben betöltött innovációs és tudásközpont szerepe. A törvény megteremti annak lehetőségét, hogy megkezdődhessen az új finanszírozási és intézmény-fenntartási modell jogi és működési környezetének kidolgozása, a vagyonkezelői alapítvány és az új intézmény szervezeti kereteinek létrehozása, amelyre a jogszabály elfogadása után kerülhet sor.

A modellváltás eredményeként létrejövő új intézmény előreláthatólag 2020. július 1-jétől kezdheti meg működését. Az Egyetem vezetésének határozott célja, hogy a hallgatók és a munkavállalók – a piacképesebb tudás, a stabilabb és kiszámíthatóbb működés, a korszerű és innovatív környezet révén – egyaránt az átalakulás nyertesei legyenek. A modellváltás a folyamatban lévő 2020. évi felvételi eljárást és a már felvett hallgatók tanulmányait természetesen nem befolyásolja.

 

Ezzel párhuzamosan ugyancsak kormánydöntés született arról, hogy a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara kiválik a Neumann János Egyetem szervezetéből és 2020. június 30. napjától beolvad a Károli Gáspár Református Egyetem szervezetébe.

„A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról" szóló jogszabálytervezet az alábbi linken érhető el: https://www.parlament.hu/irom41/09920/09920.pdf

A jogszabály elfogadását követően kerülhet sor a Pedagógusképző Kar integrációjára és az új szervezeti keretek kialakítására. Cél, hogy a nagy hagyományokkal, színvonalas oktatói állománnyal, bővülő hallgatói létszámmal, erős társadalmi és lokális beágyazódással rendelkező kecskeméti pedagógusképzés jövője hosszútávon biztosított legyen. A fenntartóváltás a folyamatban lévő 2020. évi felvételi eljárást és a már felvett hallgatók tanulmányait természetesen nem befolyásolja.

A jogszabályváltozás a fenti határidővel érinti a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda szervezeti egységet is. A fenntartóváltás során a gyakorló intézmény új fenntartója ugyancsak a Károli Gáspár Református Egyetem lesz. Cél, hogy a Gyakorló Iskola és Óvoda elmúlt években tapasztalható fejlődése a megkezdett szakmai munkával tovább folytatódhasson. Az iskolában és óvodában folytatott szakmai munka irányítása a jövőben is az egyetem és a kecskeméti pedagógusképző intézmény vezetésével együttműködésben történik majd. A folyamatban lévő intézményvezetői pályázatot és a 2020. évi óvodai és iskolai beiratkozásokat a fenntartóváltás nem érinti.

Megfelelő információk és a fenntartói felhatalmazás birtokában a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzetben is igyekszünk az aktuális információkról tájékoztatást adni.

 

Kecskemét, 2020. április 1.

 

 

Dr. Fülöp Tamás, rektor  

 

  

 

Partnereink