Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS SZAK (ifjúsági közösségszervező szak)

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Az oktatás során a hallgatók megismerkednek az óvodáskorú gyerekek személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés elméletével. Az óvodáskorú gyermekek sem „egyformák”, ezért a tananyag részét képezi a differenciált személyiségfejlesztés, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési specifikációi. A nevelés tartalmi oldalának biztosításához művészeti és szaktudományos képzésben részesülnek a hallgatók. A mindennapi tevékenység részét képező anyanyelvi nevelés, játék, mese- és verstanulás, ének-zenei oktatás, testnevelés igényli az alapos módszertani felkészültséget. Az óvodapedagógusi képzés részét képezi a gyakorlati oktatás, mely több egységből áll; ide értendő a hallgatók óvodai hospitálása, azaz az „óvodalátogatás”, a csoportos és egyéni óvodai gyakorlat és a kommunikációs, illetve játszóképességet fejlesztő tréningek. Mintatantervek NAO 3 éves BA Óvodapedagógus szak 2006 Mintatantervek NAO 3 éves BA Óvodapedagógus szak 2007 Mintatantervek NAO 3 éves BA Óvodapedagógus szak 2011

A képzési idő: nappali és levelező tagozaton is 6 félév.

Szakfelelős: Dr. Rigó Róbert PhD

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: ifjúsági közösségszervező.

A közösségszervezés BA egyetemi alapszak a kultúra, közművelődés, ifjúságügy és felnőttképzés területén új és hiánypótló képzés. A diplomát adó szak három válaszható szakiránnyal rendelkezik országosan: kulturális közösségszervezés, ifjúsági közösségszervezés, humánfejlesztés. Ezek közül a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán az ifjúsági közösségszervezés szaki és kulturális közösségszervezés szak  indul.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik a kultúra terjesztése, közösségszervezés, közösségfejlesztés, rendezvények szervezése, kulturális tevékenységek végzése, ifjúsági közösségek és programok, ifjúságsegítés, tréningek, képzések tartása iránt érdeklődnek, szeretnének emberközeli, mozgalmas munkát, jó a kommunikációs képességük, nyitottak a másokkal történő együttműködésre.

A korábban Ifjúságsegítő OKJ képzésben vagy a Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés ifjúságsegítő szakirányán végzettek kérhetik a szakmai tantárgyak korábbi eredményeinek beszámítását.

Az alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani. 

Elhelyezkedés a választott szakirányt is figyelembe véve a közművelődés, kultúra, ifjúságügy, felnőttképzés számos területén lehetséges. A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban.

Szakmai továbbtanulás elsősorban az andragógia MA, az emberi erőforrás tanácsadó MA, a kulturális mediáció MA, a közösségi és civil tanulmányok MA, a neveléstudományi MA szakokon lehetséges. A szakmai végzettséget más MA szakok is beszámíthatják a továbbtanulás során. Erről bővebb információt a vonatkozó rendelet MA szakjainál levő leírások tartalmaznak

Az MA szakok bármelyikének elvégzését követően a neveléstudományi Ph.D. (doktori) fokozat megszerzése felé is továbbléphetnek az érdeklődők. 


 NAPPALI KÉPZÉS

Képz. szint

Munkarend

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

N

közösségszervezés

támogatott / 300.00 Ft

6

Két érettségi tárgy az alábbiak közül: angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, orosz nyelv, társadalomismeret, történelem. (Az idegen nyelvek közül csak egy válaszható.)

A választott két tantárgy közül egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

 
 


 LEVELEZŐ KÉPZÉS

Képz. szint

Munkarend

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

L

közösségszervező

támogatott / 200.000 Ft

6

Két érettségi tárgy az alábbiak közül: angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, orosz nyelv, társadalomismeret, történelem. (Az idegen nyelvek közül csak egy válaszható.)

A választott két tantárgy közül egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

 
 

 

Az Ifjúságsegítő OKJ képzésben vagy a Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés ifjúságsegítő szakirányán végzettek kérhetik a szakmai tantárgyak beszámítását!

 

Felsőoktatási szakmai vizsga

A Felsőoktatási szakmai vizsga egy speciális lehetőség az emelt szintű érettségi kiváltására azok számára, akik 2005 előtt, vagy külföldön érettségiztek. Előfeltétel az, hogy legyen a jelentkezőnek (középszintű) érettségije abból a tárgyból, amelyből ilyen vizsgát kíván tenni. A vizsgáért akár az emelt szintű érettségiért járó 50 többletpontot is kaphatnak a felvételizők.

Egy érettségi tárgyból letett felvételi szakmai vizsgát valamennyi adott érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél figyelembe vesznek. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát azonban csak egyszer, a jelentkezéskor elsőnek bejelölt felsőoktatási intézményben kell letenni, a vizsga eredményét pedig a többi intézményben, szakon is el kell fogadni.

Aki így szeretne pontot szerezni, kiválaszthatja az E-felvételi során egy listából azokat a vizsgatárgyakat, amelyekből a megjelölt jelentkezési helyeket tekintve emelt szintű érettségi szükséges.

Bővebben a Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgárólÉrettségivel rendelkezők felvételi pontjainak számítása

A felvételi pontszám kiszámításához két érettségi tantárgyat kell választani az alábbiak közül: angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, orosz nyelv, társadalomismeret, történelem. (Az idegen nyelvek közül csak egy válaszható.)

A választott két tantárgy közül egy bármely vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

 

Diplomával rendelkezők felvételi pontjainak számítása

Ha valaki rendelkezik diplomával más területen, vagy a jelentkezés évének júniusában végez, akkor nem szükséges emelt szintű érettségivel rendelkeznie, hanem a diplomajegye alapján is számítható a felvételi pontja. (Ezt akkor érdemes választania, ha nincs emelt szintű érettségi vizsgája, vagy ha van, de kedvezőbb számára a diploma alapján járó pontszám).

A diplomából számított pontszámhoz mindenképpen szükséges a diploma átvétele legkésőbb a jelentkezés évében július 5-éig. (Ha pl. nyelvvizsga miatt nem vehette még át a diplomáját, akkor nem tudja a diplomajegye pontszámát beszámítani.)

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2018. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével (az emelt szintű érettségi követelménytől eltekintve) rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont
4 (jó) minősítés esetén 360 pont
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont
2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont

Ezek mellett természetesen a nyelvvizsgák többlet pontszámként még megjelennek.

 

 

Partnereink