Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Közösségszervező alapképzési szak (BA)

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely tagjainak aktív együttműködésével elkészült a Közösségszervező BA szak Ifjúsági Közösségszervező szakirányának akkreditációs beadványa. A szakindítási anyag elfogadása az ifjúságsegítő képzés új fejezetét nyitja meg a Pedagógusképző Karon, hiszen z elmúlt évtized felsőfokú, majd felsőoktatási szakképzésben nyert tapasztalatai az alapképzésben emelkedhetnek magasabb szintre. 

KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS ALAPSZAK (ifjúsági közösségszervező szakirány)
(akkreditáció alatt) 

A képzési idő: nappali és levelező tagozaton is 6 félév 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: ifjúsági közösségszervező 

A szak képzési célja:
Az alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani. 

Fontosabb tantárgyak:
Alapozó tárgyak: Kommunikáció, szociológia, szociálpolitika, filozófia, pszichológia, irodalmi és nyelvészeti alapismeretek, 
informatikai alapismeretekinformáció-feldolgozási ismeretek - könyvtárismeret 
Közművelődés: művelődéstörténet és elmélet, kulturális antropológia, neveléstörténet, tanulási stratégiák 
Közösségi fejlesztés: közösségszervezés, szociokulturális animáció, közösségszervezés, jogi és közigazgatási alapismeretek, 
Kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra: interkulturális kommunikáció, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, művelődésszervezés, andragógia,, ifjúsági szubkultúrák, sport- és szabadidő-szervezés 
Ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés: jövőtervezés, andragógia, gazdálkodási és vállalkozási alapismeretek, ifjúságvédelem 
Ifjúsági munka: személyes ifjúságsegítés, helyi ifjúsági munka, ifjúsági projekt és szervezetmenedzsmen, prevenció, önkéntesség, pályázatírás 
 

Partnereink