Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Lipócziné Dr. Csabai Sarolta

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Név: Lipócziné Dr. Csabai Sarolta 

Végzettség: 

 • Magyar-német szakos középiskolai tanár /József Attila Tudományegyetem, Szeged/

Tudományos fokozat:

 • PhD; Irodalomtudomány (1998; JATE, Szeged)
 • dr. univ.; Magyar irodalomtörténet (1989; JATE, Szeged)

Nyelvismeret: 

 • Német (felsőfok), angol (középfok "C"), orosz (alapfok)

Kutatási területek:
Összehasonlító történeti és műfajelméleti kutatások az 1945 utáni magyar/német/osztrák ifjúsági regény területén; A német/osztrák (gyermek)irodalom magyarországi recepciója és fordításvizsgálata; A történelmi emlékezés formái az 1945 utáni magyar és német nyelvű (ifjúsági)irodalomban; Nyelvpedagógiai kutatások (Lásd:pályázatok)

Oktatott tantárgyak:
Fejezetek a német/osztrák irodalom történetéből, A német/osztrák/svájci gyermek- és ifjúsági irodalom története, elméleti kérdései; A modern német/osztrák ifjúsági regény társadalomrajza; (Gyermek)Irodalom a nyelvoktatásban;Német nyelvi képességfejlesztés

Legfontosabb publikációk: 

 • Die ungarische Kinder- und Jugendliteratur im Spannungsfeld der gesellschaftlichen Veränderungen zwischen 1945 und 2005. In: Aufwachsen in Europa. "ide" Nr. 3/2006 Hg.:Ursula Esterl und Gabriela Fenkart. Studien Verlag Innsbruck-Wien-Bozen S. 63-74. - Zur Rezeption der kinderliterarischen Werke von Felix Salten in Ungarn. In: Ernst Seibert u. Susanne Blumesberger (Hg.):Felix Salten - der unbekannte Bekannte. Praesens Verlag, Wien, 2006. 155-165 p.
 • A történelmi emlékezés lehetőségei Käthe Recheis egy magyar vonatkozású regényében In: Magyar Tudomány Ünnepe, Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum, Kecskeméti Főiskola2007 
 • Irodalomtudományi és didaktikai aspektusok a modern és posztmodern német nyelvű gyermek- és ifjúsági regények oktatásához In: "Kulcs Európához". Az idegen nyelvi és német nemzetiségi képzés a tanítóképzés elmúlt 15 évében. Szerk: Bodó Edit. Trezor Kiadó Budapest, 2006. 127-133. old. 
 • Zur Übersetzung und Rezeption der kinderliterarischen Werke Erich Kästners in Ungarn In: Bernd Dolle-Weinkauff, Hans-Heino Ewers (Hrsg.):Erich Kästners weltweite Wirkung als Kinderschriftsteller. Peter Lang Verlag/Europäischer Verlag der Wissenschaften/ 2002. S.179-189.
 • Zu den Entwicklungstendenzen der deutschen und ungarischen Kinder- und Jugendliteratur nach 1969 im Vergleich In: Hajna Stoyan, Emőke Vincze (Editors): Kinderliteratur im Fremdsprachenunterricht, Trezor Kiadó, Budapest, 2004. 37-44. 
 • Vorurteile und Feindbilder in der deutschsprachigen Literatur (német és olasz nyelven) In: Sarolta Lipóczi - Ingelore Oomen-Welke: Students East-West. Sprache, Gesellschaft, Künste, Bildung. Fillibach Verlag, Freiburg i. Br., 1999 S. 109-124.
 • Beiderseits. Irodalmi antológia a 20. sz.-i német nyelvű irodalom oktatásához (Szerk.,Charlotte Ennserrel) 1998 - Hazai és ausztriai főiskolai jegyzet
 • Beiderseits konkret. Irodalomdidaktikai kézikönyv a német nyelvű irodalom oktatásához Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, 1997 (Charlotte Ennserrel)
 • A kisiskoláskori idegennyelv-oktatás dimenziói I-II. (Szerk. és társszerző) KTF 2000
 • Szerkesztőként jegyzett kötetek száma: 10
 • Publikált szakfordítások (irodalomtudomány, zenepedagógia, művészettörténet)

Hazai és nemzetközi fejlesztési tevékenység:

 • A KFTFK Idegennyelvi Tanszékének/Intézetének vezetője 1995-2006-ig; 
 • tudományos és nemzetközi főigazgató-helyettes 2003-2006-ig;
 • Szakmai programok kidolgozása: német szakos tanítóképzés ((1989), német nyelvi műveltségterület (1994), a képzés beindítása (1989/1994), az Idegennyelvi Tanszék alapítási koncepciója (1995), idegen nyelvi oktatási programok a BA-képzésben (2005), magyar alapszak kidolgozásának koordinálása (2007);
 • Szakmai kapcsolatok létrehozása, pályázatok írása, nemzetközi programok szervezése külföldi partnerintézményekkel:Kremsi Pedagógiai Akadémia (1989), Freiburgi Pedagógiai Főiskola (1993), J.W.Goethe Egyetem Frankfurt/M. (1995), Bécsi Egyetem (2002) 
 • Tudományos konferenciák, írói bemutatkozások szervezése (pl. Kirsten Boie, Renate Welsh), konferencia-kötetek szerkesztése (pl. Magyar Tudomány Ünnepe).

Hazai és nemzetközi fejlesztési pályázatok (Válogatás):

 • FEFA-pályázat az idegen nyelvi képzés fejlesztésére (2003-07;részvétel); TEMPUS-pályázat a hallgatók interkulturális kompetenciájának fejlesztésére (2006-09; szakmai koordináció);
 • Kisiskoláskori idegennyelv-oktatás (OM-K+F-pályázat koordinálása)1998-2001; 
 • Comenius-pályázat:"Janua Linguarum" (A nyelvek kapuja). A nyelvek és kultúrák iránti fogékonyság kialakítása. (Hazai intézményi koordinátorként együttműködés 8 európai felsőoktatási intézménnyel) (http://jaling/ecml.at);
 • Kiemelkedő intézményi teljesítmények támogatása c. hallgatói tehetséggondozási pályázat (2006-07; intézményi koordinátor); 
 • Comenius-pályázat:Transition from primary to secondary in the language teaching and learning (2007-09;Intézményi koordinátorként együttműködés 8 külföldi intézménnyel.).

Irodalomkutatási pályázatok (Válogatás):
A társadalmi modernizációs folyamat ábrázolása az 1945 utáni német ifjúsági regényben (J.W.Goethe Egyetem Frankfurt/M., 2002; DAAD-ösztöndíj)
Erich Kästner műveinek recepciója a világirodalomban (1999); A történelmi emlékezés kultúrája az irodalomban (J.W.Goethe Egyetem Frankfurt/M. 2005)
Kindheitsmuster vom kalten Krieg bis zum neuen Europa (Bécsi Egyetem, 2004);Kinderliterarische Kontakte zwischen Österreich und Ungarn (Bécsi Egyetem, 2008; Osztrák-Magyar Akció Alapítvány)
Az osztrák ifjúsági irodalom történelmi emlékezési kultúrája és annak magyar vonatkozásai (MÖB/Collegium Hungaricum-ösztöndíj, Bécsi Egyetem; 2005, 2007)
Magyar írók Ausztriában 1956 után (MÖB/Collegium Hungaricum-ösztöndíj; 2008)

Előadói tevékenység külföldi konferenciákon, egyetemeken és főiskolákon: Ausztria (Bécs, Salzburg, Klagenfurt, Krems), Németország (Berlin, Freiburg, Frankfurt, Jena, Giessen, Heidelberg), Belgium (Liege), Norvégia (Oslo), Dánia (Coppenhága), Spanyolország (Barcelona, Madrid), Svájc (Luzern, Zürich).

Szakmai elismerések:

 • Ausztria Kulturális Miniszterének dicsérő oklevele;1999
 • Felső-Ausztria Tartomány Elnökének dicsérő oklevele; 1999
 • "A Magyar Felsőoktatásért" Emlékplakett; 2001 
 • Kecskemét Megyei Jogú Város "Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért" Díj; 2002

Bizottsági tagságok:

 • Osztrák Gyermek- és Ifjúsági Irodalomkutató Társaság, 
 • ÓTE Idegen Nyelvi Szakbizottság (elnökhelyettes), 
 • Német Nyelvtanárok Egyesülete, Főiskolai Tudományos Tanács, 
 • Kari Tudományos Bizottság, 
 • Főiskolai Nemzetközi Bizottság,
 • Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia-kötet Főiskolai Szerkesztő Bizottsága

Partnereink