Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

MŰVÉSZETI MŰHELY

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A műhely rövid bemutatása:

A Művészeti Műhely elsősorban alkotóműhely. A munkában különböző művészeti területeken (irodalom, vizuális művészetek, drámapedagógia, zene, tánc) alkotó kollégák és hallgatók vesznek részt. Az egyes területek műhelyeiben folyamatorientált, élményteli művészetpedagógiai munka zajlik, mely során a hallgatók kifejezési eszköztára gazdagodik, világképe és pedagógiai látásmódja árnyaltabbá, ízlésvilága pedig kifinomultabbá válik. 

Aktualitások:

 2019. november 12. - „Lidércfény” - Meghívó Bárdos József könyvbemutatóra 

 2019 szeptember 30. - „Őselemek vonzásában” kiállítás plakátja

 2019. április 11.Beszámoló a Házimuzsikáló Nap fesztivál-versenyről és a műhelybeszélgetésről 

 2019. április 11. - A Kodály Szimpózium Konferencia beszámolója

 2019 - A Kodály Szimpózium előadásainak most megjelent kötete

 2019. április 11.Meghívó a Kodály Szimpózium és Házimuzsikáló Nap rendezvényére 

 2019. április 17.Meghívó Bárdos József könyvbemutatóra 

 2018. május 3. - Beszámoló a Beszámoló a Kodály Szimpóziumról 

 2017. november 18.Beszámoló a Házimuzsikáló Nap fesztivál-versenyről 

 2017. november 18.  - Beszámoló a Művészeti Műhely koncertjéről 

 2017. november 18.Meghívó jótékonysági koncertre, a Nagytemplom javára 

 2017. 11.15. - Dr. Ragó Lóránt: A gyermekrajzok illúziója (tanulmány)      

 2017. 10. - Dr. Bárdos József könyvbemutatója

 2017. 09. - Az Ars Sacra Fesztivál keretében szeptember 22-én rendezték meg a Lakó Sándor Kamarazenekar és a Benedictus Kórus közös koncertjét, ahol vezényelt Liptainé Szeverényi Márta. A koncert helyszíne a Római Katolikus Nagytemplom volt, amelyen Halmos László, Esterházy Pál és Kodály Zoltán művek hangzottak el, szólisták közreműködésével. Kép
http://ars-sacra.hu/prg.php?prg=2787

 2016 - Festészeti alkotótábor

 2016. december - Jótékonysági koncertet tartottak Kecskeméten az atyhai templom újjáépítéséért 

 

Kutatási területek:

 • Irodalom, gyermekirodalom
 • Néptánc
 • Vizuális művészetek
 • Zene
 • Hallgatók alkotó tevékenysége

Alkotó műhelyek:

  ’NEMESSZEGHY MÁRTA VEGYESKAR’

  (vezetője: Dr. Smuta Attila)

  ’SZÉP IRODALOM ’

  (vezetője: Dr. Bárdos József)

  ’BL MŰVÉSZETI KÖR’

 

Az alkotóműhelyről

A BL Művészeti Kör BÁRON LÁSZLÓ egykori kollégánk és művész-pedagógus társunk emlékezetére és életműve folytatójaként, mondhatnánk: jogutódaként jött létre. Személyes példájában az alkotó ember tanít és a tanító ember alkot. Adottság ez, talán képesség a természet örök körforgásának gyarló utánzására. Mégis örök. Az embernevelő szándék apoteózisa.

„Navigare necesse est”. A hajózás, hajózni szükséges, kell, Navigálni, irányítani a hajózó ember számára a biztonságos kikötőbe érkezés egyetlen záloga. Az elemekkel küzdőt csak saját tehetsége, intuíciói és tudása biztosíthatja jövője felől.

 Mi, a jelenségek, érzések és anyagsokféleségek vizein hajózó művészek azzal az életbevágóan fontos feladattal is megbízattunk, hogy az utánunk következő „hajós” generáció számára releváns tudást, érzékeny reagáló képességet felmutatva tanítsunk.

Műhelyünk, Báron László műhelye ilyen. Az Ő alkotó példája igazolja: ars longa, vita brevis. Művészete, amely a tanítás művészete is egyszersmind, túlmutat a tűnő, s végül eltűnő személyes életen.

Docendo discimus. Tanítva tanulunk igazán.

 

Ars Poetica:

A világ értelmes megélése nem más, mint a jövőre irányuló adekvát képességműködés, a személyiségek komponensrendszereinek a külvilággal mint aktív lénnyel (mind szociális, mind természeti értelemben) fenntartott, összességében mindenkor  harmóniára törekvő kapcsolata. Már csak ezért sem foly­tathatunk olyan pedagógiai munkát, amely az egyformaság módszertanára épül.

Az emberi minőséget összetevőinek (komponens) harmonikus együttélése, rendszerré szerveződésének differenciált struktúrája és organikusan/szociálisan integrált egysége definiálja. A komponensrendszerekben kialakuló szerveződéseket a komponensek tulajdonságai határozzák meg, pontosabban a komponensek azon tulajdonságai, amelyek az adott hierarchikus szerveződést éppen lehetővé teszik. Ez azt jelenti, hogy a komponensek tulajdonságai és a belőlük kialakuló funkcionális hálózat kölcsönösen meghatározza és feltételezi egymást

Kortárs és hiteles vizuális nevelésről csak az alkotó személyiség komponensrendszere működéséről való átfogó tudás birtokában és feltételével, valamint  a vizuális kommunikáció egészének az emberi vizuális befogadó és közlő szándékok és formák minden vonatkozása irányába kiterjedő ismeretében lehet és érdemes beszélnünk.

Kutatómunkánk ennek a tudásnak az élő, valós alkotó szituációkban történő elmélyült vizsgálatára  és megismerésére irányul.

Dr. Balanyi Zoltán DLA kutatási terület: művészetpedagógia, szobrászat

Rés-szobrok  
   
Dr. Strohner József PhD kutatási terület: művészetpedagógia, zománcművészet, festészet, képzőművészet

 
Művészetpedagógiai írások

Vizuális nevelés

 
   

  ’ÉRINTŐK’

  (vezetője: Szeverényi Márta)

 

A MŰVÉSZETI MŰHELY általános, hosszabb távú céljai:

 • A Művészeti Műhely ’tagozatai’ – minőségi munkájukkal igazoltan – képesek legyenek a NJE Pedagógusképző Karon zajló művészetpedagógiai munka magas színvonalát bizonyítani és képviselni Kecskeméten, illetve az országhatáron belül és külföldön egyaránt.
 • Az alapítók remélik, hogy a fenti cél csatlakozásra serkenti a művészetpedagógia színvonalának emeléséért felelősséget érző – és ezért anyagi és bármely más nemű felajánlást tevő –, a művészetpedagógiát legmagasabb szinten képviselő művészeket, szakembereket, magánszemélyeket, oktatási és művelődési intézményeket, gazdálkodó szerveket.

E cél érdekében – már rövidtávon is – a Műhely a következő tevékenységeket tervezi:

 • A művészetpedagógiát közvetlenül szolgáló programok, szakmai rendezvények, fesztiválok szervezése és azokon való részvétel.
 • Kecskemét MJV Önkormányzatával, oktatási és művelődési intézményeivel, magánszemélyekkel, valamint gazdálkodó szervekkel való kapcsolatépítés.
 • Az egyes tevékenységek megvalósításába hallgatókat vonunk be annak érdekében, hogy minél többen elsajátítsák a későbbi munkájukban nélkülözhetetlen művészetpedagógia jó gyakorlatait, módszertani fogásait. Az egyes programok kidolgozásában, levezetésében, a tehetséggondozásban is alapvetően számítunk hallgatóink aktív munkájára. A hallgatói teljesítménybe hozzáadott értékként beszámítjuk ezeket a tevékenységeket: kreditek biztosításával, szakdolgozati témaként, szakmai gyakorlatként fogadjuk el ezeket.
 • Tervezzük elektronikus felület kialakítását a Műhely eseményeinek, illetve létrehozott értékeinek gyűjtésére, a rendezvények nyilvánosságának a biztosítására és a jó gyakorlatok terjesztésére.


2012-es tervezett kiadvány bemutatása:

 • Bárdos József, P. L. Travers: Mary, a csudálatos (aktuális kiadás), Irodalmi Jelen, 2012/1. 92-94.
 • Bárdos József, Guy de Maupassant: Végtörlesztés, Irodalmi Jelen 2012/2. 95-97.
 • Bárdos József, Miguel de Cervantes Saavedra: Újabb kedélyes párbeszéd, melyet Don Quijote és fegyverhordozója, Sancho Panza folytatott, Irodalmi Jelen 2012/3. 88-91.
 • Bárdos József, Jonathan Swift: Újabb szerény javaslat (paródia) Várható megjelenés: Irodalmi Jelen 2012/4.
 • Bárdos József, Kísértetregény
   Várható megjelenés: Concord Media Jelen (Arad) 2012 nyár
 • Bárdos József, Lidércfény
    Várható megjelenés: Tempevölgy, 2012/1
 • Bárdos József, A fenyő; Titkos éden 
   Várható megjelenés: Agria, 2012/1-2.

 

 Távlati tervbe vett kiadványok:

 • ”VizaRt” (képes riportok rendezvényekről, szakmai-pedagógiai értékelések ezekhez kapcsolódóan; művészetpedagógiai tanulmányok a vizuális művészetek területéről)
 • antológia az 'irodalmi alkotókör' hallgatóinak írásaiból

 

Tervezett rendszeres rendezvény rövid bemutatása:

 • adventi koncert (Kecskemét város programjában), évente
 • országos zenei fesztiválverseny (Országos Házimuzsikáló Napok)     2-3 évente
 • találkozás írókkal, költőkkel (félévente, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szépírói Tagozata segítségével)
 • irodalmi alkotókör (speciálkollégium a 3 főiskolai kar számára)
 • nemzetközi komplex művészeti fesztivál (Ifjú Múzsák Fesztivál)          5 évente, legközelebb: 2012. május 2-3-án
 • néptánchoz kapcsolódó rendezvények
 • „Para-fal” ― vizuális szakmódszertani bemutatók szakmai anyagokból, alkotásokból, folyamatosan cserélve a Vizuális Nevelés Tanszéki Szakcsoport lépcsőházában
 • „Toptika” ― folyamatosan cserélődő fotókiállítás a VI. épületben
 • workshopok ― kerámia, tűzzománc, fotó, festészet és grafika területeken
 •  képzőművészeti bemutatók ― kapcsolódva az „XX”-es kurzusokhoz: festészet, zománcfestészet, ékszerzománc, fotó területeken.

 

2012-es tervezett, nem rendszeres képzőművészeti bemutatkozás:

 • A Báron László munkásságáról készült kötet könyv bemutatója Meghívott: Balanyi Károly festőművész, a kötet társszerkesztője, Gyergyádesz László igazgató, a kötet társszerkesztője (BKKMNZA) és     ifj. Gyergyádesz László művészettörténész
 • meghívás a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége felkérésére 2012 májusában: plakátpályázat és kiállítás a Kar hallgatói számára, Lakitelek

Partnereink