Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

MÚZEUMPEDAGÓGIA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

4 féléves, pedagógus szakvizsgára felkészítõ, szakvizsgával záruló szakirányú továbbképzés

Kreditérték: 120 kredit

Munkarend: Levelezõ 

Fin. forma: Önköltséges
Költségtérítés (félév): 110.000 Ft 
Képzési idõ (félév): 4 félév
Irányszám: 15 < 25 
Képzés gyakorisága: 6-7 alkalom
Képzés helye: Kecskemét 
Képzési terület: pedagógusképzés képzési terület


Részvétel feltétele: Felsõfokú végzettség a) Alapképzési szakok/fõiskolai: tanitó, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia. b) 2006 elõtti felsõoktatási rendszerben fõiskolai szintû tanári szakképzettség. c) Bármely képzési területen tanári szakon szerzett szakképzettség.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhetõ szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus múzeumpedagógiai szakterületen 

1. A képzés célja:
A hallgatók alapképzésben szerzett ismereteinek megújítása és kiegészítése a neveléstudomány, közigazgatás, a pszichológia és a múzeumpedagógia új eredményeivel.

2. A képzés során elsajátítandó ismeretkörök, szakmai képességek:

a) Tudáselemek, megszerezhetõ ismeretek:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a hallgatók felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Ismereteket szereznek:

 • a közoktatás rendszereinek, intézményrendszereinek mûködésérõl, hatékony irányításáról,
 • az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeirõl,
 • a múzeumpedagógia különbözõ aspektusairól, nevelési-oktatási, közmûvelõdési feladatairól, lehetõségeirõl, valamint
 • - a múzeumpedagógiai foglalkozások vezetésének módszertanáról.

 b) Személyes adottságok, készségek:
A képzésben résztvevõk képessé válnak:

 • a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben,
 • a múzeumpedagógiai ismeretek felhasználásával múzeumi foglalkozások szervezésére, vezetésére, valamint tanórán kívüli munkákban is, például napköziben. 

c) A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatósága:
A szakirányú továbbképzésben végzettek:

 • szakképzettségüket felhasználhatják a nevelõ-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán,
 • a megszerzett ismereteiket, képességeiket kamatoztathatják múzeumban tartandó foglalkozásokon és a különféle tanórán kívüli munkákban.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • a tanulmányi követelmények teljesítése,
 • szakdolgozat leadása.

 A záróvizsga részei:

 • szakdolgozat megvédése
 • komplex szóbeli vizsga

A képzés kreditértéke: 120 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A képzés hálóterve

 Képzési napok: a konzultációk szombati napon történnek

Partnereink