Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Nem formális tanulás

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Engedélyszám: 82/178/2012
Nyilvántartási szám: A/7144/2012
30 órás pedagógus továbbképzés

A továbbképzési program tematikája áttekinti a nem-formális tanulással kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatások és tapasztalatok eredményeit: a tudás megváltozott szerepének, és az élethosszig tartó tanulásnak az értelmezésétől a nem-formális tanulást segítő módszerek és technikák gyakorlati alkalmazásáig, kitérve a tervezési és értékelési lehetőségekre.
Tematikus egységek:

1. A tudás megváltozott szerepe a világban. (A tudás és a gazdaság kapcsolata. Tudásfogalom, tudástipológiák, tudásszerzés. A formális, a nem-formális, és az informális tudás)
2. Az élethosszig tartó tanulás – követelmény vagy esély? A nem-formális képzésben szerzett tudás integrálásának lehetőségei Európában és hazánkban. (Tanulás és kulcskompetencák az Európai Unióban. A nem-formális, az informális tanulás és a kompetenciafejlesztés kapcsolata. Az előzetes tudás beszámítása)
3. A tanulás mint a szocio-ökonómiai hátrány leküzdésének eszköze. Helyzetfelmérés, szükségletelemzés. (Esélyegyenlőtlenségek, második esély. Szociális párbeszéd. A nem-formális és az informális tanulás jelentősége.)
4. A nem-formális tanulás színterei és működése
5. Új pedagógiai szerepek az egyének és csoportok segítésére, fejlesztésére. (A mentor, tutor, coach, facilitátor, vagy csoportkísérő szerepe, munkájának célja, jellemzői. A pedagógiai professzionalizmus kritériumai. Alkalmasság facilitátori szerepre, team-munka szervezésre, csoportvezetésre.) 
6. Hatékony tanulási környezet teremtése. A tanulás tanítása (tanulásmenedzsment, fizikai környezet, tanulási stratégiák és stílusok, érzelmi biztonság, gender mainstreaming, speciális szükségletek felmérése, tanulásmódszertani alapismeretek)
7. A nem-formális tanulást segítő módszerek és eszközök. (Kitekintés a tradíciók és a modern nem-hagyományos módszerek világába)
8. Nem-formális tanulás tervezése. (Igényfelmérés, adaptáció. A tervezés módszerei, technikái.Nem-formális és informális tanulási formához terv készítése)
9. A nem-formális tanulás fejlesztő értékelése, értékelési és minőség-ellenőrzési technikák és módszerek. (Hagyományos és nem-hagyományos értékelési és minőségellenőrzési technikák. Ön-, társ- és csoportértékelés, projektértékelés, portfóliós értékelés, gyorsértékelési technikák)
10. Értékelés, tapasztalatok összegzése
Értékelés: a) Kérdőív egyéni kitöltése b) Mérleg-készítés mondatkártyákkal; céltábla-diagramok összesítő szempontok értékeléséhez csoportmunkában c) Összegzés frontálisan

A képzés költségtérítése: 35-45.000 Ft (létszámtól függően)

Partnereink