Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTÕ TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Belépés feltétele: tanító diploma és három éves szakmai gyakorlat

Képzés időtartama: 4 félév (360 óra)

Tanítási hetek száma: 10

Képzés kreditértéke: 120 kredit

Képzés ideje: szombatonként

Képzés helye: Kecskemét 

Képzés tandíja: 110 000 Ft/félév/fő

A képzés célja: A hallgatók alapképzésben szerzett ismereteinek megújítása és kiegészítése a nevelés- és nyelvtudomány új eredményeivel, logopédiai ismeretekkel. A képzés célja, hogy a pedagógusok alkalmassá váljanak nyelvfejlesztő tevékenység végzésére, hatékonyan alkalmazzák a drámapedagógiai módszerek elemeit mind a pozitív, mind a negatív irányban átlagtól eltérő gyermekek nyelvi fejlesztésében, nagyobb hatékonysággal legyenek képesek együttműködni a logopédussal, biztonsággal ismerjék fel a beszédhibákat, legyenek képesek  szerepet vállalni a  prevenciós munkában, biztonságosan végezhessenek beszédészlelésre, beszédmegértésre irányuló fejlesztési munkát, logopédus irányításával részt vehessenek a beszédhangok automatizálásában, a beszédindítás nehézségeinek leküzdésében.

A képzés célcsoportja:

óvodapedagógusok, tanítók, általános iskolai tanárok. (Jogszabály biztosította esetben – 41/1999. (X. 13.) OM rendelet mellékletének 3. pontja szerint – pedagógus végzettséggel nem rendelkező, pedagógus munkakörben alkalmazott személy is jelentkezhet.)

3. A végzettséget igazoló okirat szövege:

Pedagógus szakképzettség esetében: Szakvizsgázott pedagógus (nyelv- és beszédfejlesztő)

Pedagógus szakképzettség hiányában: A pedagógus-szakvizsga követelményeinek eleget tett

A képzés hálóterve:

A képzési és kimeneti követelmény INNEN tölthető le. 

A képzés tételes záróvizsgával végződik, amelynek része a szakdolgozat védése!Partnereink