Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTÕ TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

4 féléves, 360 órás, pedagógus szakvizsgára felkészítõ, szakvizsgával záruló szakirányú továbbképzés

Kreditérték: 120 kredit

Munkarend: Levelezõ 

Fin. forma: Önköltséges
Költségtérítés (félév): 110.000 Ft 
Képzési idõ (félév): 4 félév
Irányszám: 15 < 25 
Képzés gyakorisága: (kb. 6-7 alkalom félévente)
Képzés helye: Kecskemét 
Képzési terület: pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei:
Tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus vagy tanári szakképzettség
Egyéb feltétel:

 • legalább 3 éves pedagógiai gyakorlat
 • hibátlan beszédteljesítmény, logopédiai szempontú beszédvizsgálat alapján.

1. A képzés célja:

A hallgatók alapképzésben szerzett ismereteinek megújítása és kiegészítése a nevelés-és nyelvtudomány új eredményeivel, logopédiai ismeretekkel annak érdekében, hogy a pedagógusok alkalmassá váljanak nyelvfejlesztõ tevékenység végzésére, hatékonyan alkalmazzák a drámapedagógiai módszerek elemeit mind a pozitív, mind a negatív irányban átlagtól eltérõ gyermekek nyelvi fejlesztésében, nagyobb hatékonysággal legyenek képesek együttmûködni a logopédussal, biztonsággal ismerjék fel a beszédhibákat, legyenek képesek  szerepet vállalni a  prevenciós munkában, biztonságosan végezhessenek beszédészlelésre, beszédmegértésre irányuló fejlesztési munkát, logopédus irányításával részt vehessenek a beszédhangok automatizálásában, a beszédindítás nehézségeinek leküzdésében

A képzés kreditértéke: 120 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • a tanulmányi követelmények teljesítése,
 • a szakdolgozat leadása.

A záróvizsga részei:

 • záródolgozat megvédése
 • komplex szóbeli vizsga

A képzés hálóterve:


Az okirat a következõkre jogosít
:Képzési napok: a konzultációk szombati napon történnek, a gyakorlati képzés hétköznap. 

 • Nagyobb hatékonysággal végezhetik nyelvfejlesztõ tevékenységüket.
 • Alkalmazhatják a drámapedagógiai módszerek elemeit mind a pozitív, mind a negatív irányban átlagtól eltérõ gyermekek nyelvi fejlesztésében.
 • Nagyobb hatékonysággal képesek együttmûködni a logopédussal:
 • nagy biztonsággal ismerik fel a beszédhibákat, döntõ szerepük lesz prevenciós munkában,
 • nagy biztonsággal végezhetik a beszédészlelésre, beszédmegértésre irányuló fejlesztési munkát,
 • feladatuk a hangzódifferenciálásra, hangkiemelésre irányuló fejlesztõ munka, logopédus irányításával részt vehetnek a beszédhangok automatizálásában, a beszédindítás nehézségeinek leküzdésében.
 • kapcsolattartás szakemberekkel: logopédus, fejlesztõ pedagógus, gégész, fogorvos, hallásvizsgáló állomás, Szakértõi Bizottság, Nevelési Tanácsadó.

A képzési és kimeneti követelmény INNEN tölthető le. 

Partnereink