Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

NYELVÉSZETI ÉS IRODALMI KUTATÓMŰHELY

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A tudományos műhely megnevezése: Nyelvészeti és Irodalmi Kutatóműhely

A műhely alapítója: Lipócziné Dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár

 

Nyelvészeti és Irodalmi Kutatóműhely eredményei 2016-2019

Előadások, publikációk - fotókkal

(Válogatás)


HÍREK

Kutatóműhely konferenciája az élményközpontú oktatásról  - 2019. október

A Műhely részvétele - AGTEDU 2019 - 2019. november

 


 

I. A műhely rövid bemutatása:

I.1. A Műhely tagjai kutatásokat és kompetenciafejlesztő tevékenységet végeznek az irodalomtudomány, a kultúratudományok, a nyelvészet, a kommunikáció-tudomány és a hozzájuk kapcsolódó didaktikák elmélete és gyakorlata területén magyarul és idegen nyelveken.

I.2. A Műhely célja a NJE Pedagógusképző Kar szakjaihoz, azon belül is a nyelvi műveltségterületekhez kapcsolódó tudományos kutató, alkotó, hallgatói tehetséggondozó és kompetenciafejlesztő tevékenység, hozzájárulás a Karon folytatott szakok akkreditációs feltételeinek teljesítéséhez, új szakok indításához, a tudományos fokozatok megszerzése előtti, utáni és a habilitációkhoz kapcsolódó tudományos munka segítése, bekapcsolódás a kutató és oktató tevékenység nemzetközi folyamatába és mindezek által az oktatás színvonalának növelése.  A Műhely létrejöttét tagjainak eddigi tudományos kutatói, publikációs és tehetséggondozó tevékenysége előzte meg.

 I.3. A Műhely tagjainak kutatási területei, amelyeken a tagok együttműködnek, kisebb és nagyobb kutatási hálózatokban, csoportokban, társaságokban kutatásokat folytatnak:

  • Irodalomtudomány
  1. Irodalomelméleti és történeti kutatások a magyar és világirodalom területén; (A XIX. század magyar irodalma; Arany- és Madách-kutatás)
  2. Összehasonlító irodalomtörténeti, interkulturális és kultúratudományi kutatások; (Magyar-német-osztrák irodalmi párhuzamok, kölcsönhatások, recepció);
  3. A magyar és külföldi (elsősorban a német és osztrák) gyermek- és ifjúsági irodalom elmélete, története és kritikája;
  • Nyelv- és kommunikációtudomány
  1. Kutatások a korai, az általános iskolai és a főiskola idegennyelv-oktatás területén;
  2. Nyelvtörténeti,finn-ugor nyelvészeti, alkalmazott nyelvészeti és kommunikációtudományi gendernyelvészeti, korpusznyelvészeti és szaklexikográfiai kutatások;
  •  Műhelybeszélgetések, konferenciák
  1. Változó nyelv - változó irodalom műhelykonferencia

 

II. A tudományos műhely tudományági besorolása: Irodalomtudomány, Nyelvtudomány

III. A műhelyben együttműködő oktatási szervezeti egységek:  Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék, Művészeti és Anyanyelvi Nevelési Tanszék

IV. A műhelyben részt vevő oktatók, kutatók neve, beosztása:

Dr. Bárdos József PhD (Irodalomtudomány) főiskolai tanár, NJE publikációk 
Dr. Bárdos Dóra, PhD (Irodalomtudomány) középiskolai tanár publikációk
Dr. Csontos Tamás, PhD (Nyelvtudomány) főiskolai adjunktus, NJE publikációk 
Dr. Galuska László, PhD (Irodalomtudomány) főiskolai docens, NJE publikációk 
Dr. Hardi Judit, PhD (Nyelvtudomány) főiskolai docens, NJE publikációk 
Prof. Dr. Hima Gabriella,  PhD, DSc (Irodalomtudomány) egyetemi tanár, az MTA doktora, NJE publikációk 
Dr. Janurik Tamás  CSc (Nyelvtudomány) professzor emeritus, NJE Kecskemét Megyei Jogú Város
Tudományos és Nemzetközi Életéért Díj birtokosa
publikációk 
Prof. Dr. habil. Kozmács István, PhD (Nyelvtudomány) főiskolai tanár, NJE publikációk 
Dr. Kötél Emőke PhD (Irodalomtudomány), NJE  
Lipócziné Dr. Csabai Sarolta  PhD (Irodalomtudomány) főiskolai tanár, a műhely alapítója, NJE Kecskemét Megyei Jogú Város
Tudományos és Nemzetközi Életéért Díj birtokosa
publikációk 
Petrikné Zseni Andrea, főiskolai tanársegéd NJE publikációk
Tánczikné Varga Szilvia, (PhD-jelölt, Nyelvtudomány) főiskolai tanársegéd, NJE publikációk 
Dr. Újlakyné Dr. Szűcs Éva,  PhD (Neveléstudomány) főiskolai tanár, NJE publikációk 

 

Nemzetközi kapcsolat:

Prof. Dr. Bernd Dolle-Weinkauff címzetes főiskolai tanár (Johann

Wolfgang Goethe Tudományegyetem, Ifjúsági Irodalomkutató Intézet,

Frankfurt am Main)

 

A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagjai: 

Dr. Bárdos József, Prof. Dr. Hima Gabriella, Dr. Janurik Tamás, Prof. Dr. Kozmács István, Lipócziné Dr. Csabai Sarolta, 

 

 V. Nyelvészeti és Irodalmi Kutatóműhely 2017. évi tudományos teljesítménye  dokumentumPartnereink