Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

NYELVÉSZETI ÉS IRODALMI KUTATÓMŰHELY

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A tudományos műhely megnevezése: Nyelvészeti és Irodalmi Kutatóműhely

A műhely alapítója: Lipócziné Dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár
Vezető neve, beosztása: Nagyné Dr. Csák Éva főiskolai docens 

 

I. A műhely rövid bemutatása:

I.1. A Műhely tagjai kutatásokat és kompetenciafejlesztő tevékenységet végeznek az irodalomtudomány, a kultúratudományok, a nyelvészet, a kommunikáció-tudomány és a hozzájuk kapcsolódó didaktikák elmélete és gyakorlata területén magyarul és idegen nyelveken.

I.2. A Műhely célja a NJE Pedagógusképző Kar szakjaihoz, azon belül is a nyelvi műveltségterületekhez kapcsolódó tudományos kutató, alkotó, hallgatói tehetséggondozó és kompetenciafejlesztő tevékenység, hozzájárulás a Karon folytatott szakok akkreditációs feltételeinek teljesítéséhez, új szakok indításához, a tudományos fokozatok megszerzése előtti, utáni és a habilitációkhoz kapcsolódó tudományos munka segítése, bekapcsolódás a kutató és oktató tevékenység nemzetközi folyamatába és mindezek által az oktatás színvonalának növelése.  A Műhely létrejöttét tagjainak eddigi tudományos kutatói, publikációs és tehetséggondozó tevékenysége előzte meg.

 I.3. A Műhely tagjainak kutatási területei, amelyeken a tagok együttműködnek, kisebb és nagyobb kutatási hálózatokban, csoportokban, társaságokban kutatásokat folytatnak:

  • Irodalomtudomány
  1. Irodalomelméleti és történeti kutatások a magyar és világirodalom területén; (A XIX. század magyar irodalma; Arany- és Madách-kutatás)
  2. Összehasonlító irodalomtörténeti, interkulturális és kultúratudományi kutatások; (Magyar-német-osztrák irodalmi párhuzamok, kölcsönhatások, recepció);
  3. A magyar és külföldi (elsősorban a német és osztrák) gyermek- és ifjúsági irodalom elmélete, története és kritikája;
  • Nyelv- és kommunikációtudomány
  1. Kutatások a korai, az általános iskolai és a főiskola idegennyelv-oktatás területén;
  2. Nyelvtörténeti,finn-ugor nyelvészeti, alkalmazott nyelvészeti és kommunikációtudományi gendernyelvészeti, korpusznyelvészeti és szaklexikográfiai kutatások;
  •  Műhelybeszélgetések, konferenciák
  1. Változó nyelv - változó irodalom műhelykonferencia

 

II. A tudományos műhely tudományági besorolása: Irodalomtudomány, Nyelvtudomány

III. A műhelyben együttműködő oktatási szervezeti egységek:  Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék, Művészeti és Anyanyelvi Nevelési Tanszék

IV. A műhelyben részt vevő oktatók, kutatók neve, beosztása:

Dr. Bárdos József főiskolai docens, publikációk 
Bárdos Dóra, doktorandusz publikációk
Dr. Csatlós Krisztina, főiskolai docens publikációk 
Csontos Tamás, főiskolai tanársegéd  publikációk 
Dr. Galuska László, főiskolai docens publikációk 
Dr. Hardi Judit, főiskolai docens publikációk 
Prof. Dr. Hima Gabriella, egyetemi tanár, az MTA doktora publikációk 
Dr. Janurik Tamás professzor emeritus publikációk 
Prof. Dr. habil. Kozmács István, főiskolai tanár publikációk 
Lipócziné Dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár publikációk 
Nagyné Dr. Csák Éva, főiskolai docens publikációk 
Petrikné Zseni Andrea, főiskolai tanársegéd publikációk
Prof. Dr. habil. Szécsi Gábor egyetemi docens – külső tag publikációk 
Tánczikné Varga Szilvia, tanársegéd publikációk 
Dr. Újlakyné Dr. Szűcs Éva, főiskolai tanár publikációk 

 

Külföldi tagok:

10.Prof. Dr. Bernd Dolle-Weinkauff, a Kecskeméti Főiskola címzetes főiskolai tanára, Johann-Wolfgang Goethe Tudományegyetem Ifjúsági Irodalomkutató Intézet

11.Prof. Dr. Ingelore Oomen-Welke, a Kecskeméti Főiskola címzetes főiskolai tanára, Freiburgi Főiskola

A külföldi oktatók előadásokat tartanak, segítik a hallgatók külföldi tartózkodását, konferencia-előadás és publikáció elhelyezésének lehetőségét biztosítják.

A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagjai: 

Dr. Bárdos József, Prof. Dr. Hima Gabriella, Prof. Dr. Kozmács István, Lipócziné Dr. Csabai Sarolta, Nagyné Dr. Csák Éva, Prof. Dr. Szécsi Gábor.

 

 V. Nyelvészeti és Irodalmi Kutatóműhely 2017. évi tudományos teljesítménye  dokumentum



Partnereink