Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Olvasáskonferencia - Program

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 


A PROGRAM letölthető, nyomtatható változata (PDF)

 

Neveléssel az olvasásért - olvasással a nevelésért 2019 Program

           
Regisztráció   8:30 9:30 NJE PK Kaszap u. 6-14. Díszterem  (52. terem)  
Megnyitó 9:30 9:40 Megnyitó - Dr. Fülöp Tamás rektor NJE   
Köszöntő
előadások 
         
9:40 10:00

Engert Jakabné KMJV alpolgármestere

 
         
       Előadó Cím Intézmény/Company/Institute

Plenáris
előadások

 Díszterem  (52. terem)

10:00 10:30 Uzsalyné Pécsi Rita PhD Olvasás és érzelmi nevelés neveléskutató; Apor Vilmos Katolikus Főiskola, főiskolai docens; Váci Katolikus Iskolák, pedagógiai igazgató
10:30 11:00 Dr. Gombos Péter Hogyan változott a gyermekek olvasása Magyarországon? Kaposvári Egyetem Pedagógia Kar, dékánhelyettes; Magyar Olvasástársaság, alelnök
11:00 11:30 Dr. Pompor Zoltán Az olvasóvá nevelés európai jó gyakorlatai Magyar Olvasástársaság, tanácstag
11:30 12:00 Dr. Horváth Zsuzsanna Miért és hogyan? Szövegértés az érettségi vizsgán: a szövegek és feladatok jellemzői  oktatáskutató
  12:00 13:00  Ebédszünet - regisztrált résztvevők számára  
      2019. NOV. 28.   
      Szekcióelnök: Kádárné Fülöp Judit  

1. szekció 

Olvasóvá nevelés – olvasóvá válás

Díszterem, 52. terem

13:00 13:20 Juhász Valéria Az olvasáskutatás trendjei a nemzetközi olvasáskonferencia tükrében  
13:20 13:40 Lannert Judit A magyar tanulók szövegértési teljesítménye és az erre ható tényezők a nemzetközi és hazai kutatások tükrében  
13:40 14:00 Péterfi Rita Az életünket meghatározó rejtett kulturális összefüggésekről  
14:00 14:20 Bárdos József Az irodalomtanítás kudarcának okairól  
14:20 14:40 Kérdések, hozzászólások  
14:40 15:00 Kávészünet  
15:00 15:20 Fodor Beatrix Meg lehet szerettetni a kötelező olvasmányt és a gyerekek még lelkes könyvtárba járókká is válnak? Jó gyakorlatok bemutatása Fekete István: Vuk című regényén keresztül.  
15:20 15:400 Kötél Emőke Megváltozott olvasói szokások  
           
      Szekcióelnök: Gombos Péter  

 2. szekció: 

Jó gyakorlatok       

53. terem

 13:00  13:20 Kiss Berta Beáta Élményalapú irodalomtanítás – a 14-19 évesek olvasóvá nevelését célzó jó gyakorlatok egy gimnáziumi magyartanártól  
 13:20  13:40 Soósné Molnár Helga Hogyan őrizzük meg az olvasókat az általános iskola után? Személyiségfejlesztés 21. századi irodalommal  
 13:40  14:00 Peternainé Juhász Zsuzsa – Kónya István Olvass többet! határtalanul-magyarul  
 14:00  14:20 Szinger Veronika – Szabó Ildikó A te fiad olvas vagy focizik?  
 14:20 14:40    Kérdések, hozzászólások  
 14:40 15:00    Kávészünet  
 15:00  15:20 Bajzáth Angéla  A kisgyermeknevelők családdal való kapcsolatának erősítése egy nemzetközi projekt eredményeinek tükrében  
15:20 15:40 Kulcsár Marianna  „Látom, hallom, érzem, végre értem!”  
15:40 16:00 Vass Roland Legyél Te is diákkönyvtáros!  
16:00 16:20   Kérdések, hozzászólások  
           
        Szekcióelnök: Béres Judit  


3. szekció:

Biblioterápia, irodalomterápia

30. terem

      
13:00  13:20 Béres Judit- Szalai Lilla Az irodalomterápiás önismereti csoportok lehetőségei pszichológus, gyógypedagógus és tanár szakos hallgatók képzésében  
13:20 13:40  Auer Eszter Biblioterápia lehetőségei az oktatásban  
13:40 14:00 Jakab Katalin Edit 'Hét női szépség' mesefoglalkozás a gimnáziumban  
14:00 14:20 Cs. Simon Eszter „Ugyanolyan ember vagyok, mint te” – az irodalomterápia szerepe a fiatalkorú fogvatartottakra és a gyermekotthonokban élő kamaszokra  
14:20 14:40   Kérdések, hozzászólások  
14:40 15:00   Kávészünet  
15:00 15:20 Hamvas Péter Shakespeare XXXIII. szonettje biblioterápiás szemszögből  
  15:20 15:40 Galuska László A mágia és a könyvek (a fantázia forrásai)  
  15:40 16:00      Kérdések, hozzászólások  
           
   19:00-   Vacsora – regisztrált résztvevők számára Helyszín: Három Gúnár Rendezvényház; Kecskemét, Batthyány utca 1 –7. 
Pohárköszöntőt mond: Finta Zita NJE kancellár
 
           
      2019. NOV. 29.  
       Szekcióelnök:  Dobszay Ambrus  

4. szekció:
Az irodalomtanítás módszertana

 Díszterem, 52. terem
09:30 09:50 Tölgyessy Zsuzsanna Az alkalmazott dráma, avagy hogyan használom a drámás eszközöket a gyermek- és ifjúsági irodalom tanításakor  
09:50 10:10 Csató Anita Az irodalomóra kereteinek kitágulása. Esztétikai és erkölcsi nevelés az amerikai kortárs irodalom segítségével (John Green: Papírvárosok; Teknősök végtelen sora)  
10:10 10:30 Goda Beatrix Silent book, avagy a szöveg nélküli képkönyvek szerepe az olvasóvá nevelés folyamatában  
10:30 10:50 Kérdések, hozzászólások  
10:50 11:10    Kávészünet  
11:10 11:30 Herédi Rebeka A mesék és a tanulói aktivitás kapcsolata az olvasóvá nevelés kérdéskörében  
11:30 11:50 Hevérné Kanyó Andrea Olvass.el! – egy online verseny bemutatása  
11:50 12:10   Kérdések, hozzászólások  
           
       Szekcióelnök: Győri János  

5. szekció:

Olvasástanítás és – tanulás az iskolától a tanárképzésig

  53. terem
09:30 09:50  Fazekasné Fenyvesi Margit Olvasástanítás fonomimikával (komplex elvű fonomimika)  
09:50 10:10 Mikulás Gábor  Eszközök az olvasási motiváció letörésére – és növelésére  
10:10 10:30 Zsigmond István Olvasástechnikai stratégiák mérése  
10:30 10:50   Kérdések, hozzászólások  
10:50 11:10   Kávészünet  
11:10 11:30 Kispál Dániel Magyartanár szakos hallgatók irodalomtanításra vonatkozó nézeteinek vizsgálata  
11:30 11:50 Molnár Edit, Tary Blanka  Leendő és végzett tanárok anya- és idegennyelvi olvasási tevékenységei  
   

 

   
11:50 12:10   Kérdések, hozzászólások  
           
       Szekcióelnök: Werner Ákos  

 

6. szekció:

Idegen nyelvi, zenei, irodalmi és digitális műveltség

      30. terem
09:30 09:50 Lipócziné Csabai Sarolta  Irodalomolvasás az idegennyelv-oktatás és tanulás során  
09:50 10:10 Berente Anna Az angol szókincs és a digitális eszközhasználat összefüggésének vizsgálata 10-12 éves tanulók körében   
10:10 10:30 Csontosné Buzás Zsuzsa   Zeneiskolás tanulók kottaolvasási képességének vizsgálata online tesztkörnyezetben  
10:30 10:50     Kérdések, hozzászólások  
10:50 11:10     Kávészünet  
11:10 11:30 Csontosné Buzás Zsuzsa   A szemmozgáskövetéses vizsgálatok szerepe a kottaolvasási képesség megismerésében  
11:30 11:50 Dudás Eleonóra  Felső tagozatos tanulók hangszerismeretének vizsgálata online tesztkörnyezetben  
11:50 12:10 Mátrai György   A zenei műveltség és összetevőinek vizsgálata általános iskolás tanulók körében  
12:10 12:33  Kérdések, hozzászólások  
      
 12:30-   Ebéd – regisztrált résztvevők számára 
     
    2019. november 30.
  30. terem Tudámegosztó műhelyfoglalkozás
  9:30 10:15

Magyar olvasástársaság Könyvkelenye című programjának bemutatása, olvasóvá nevelés a 0-3 éves korban
Dr. Szinger Veronika, Dr. Szabó Ildikó, Félixné Oravecz Márta

 
  10:15 11:00

Így mesélj a 3-6 éves korosztálynak!
Olvasói foglalkozások a Pagony könyvesboltban
Szabó Klára

 
  11:00 11:15 Kávészünet  
  11:15 12:00

Én már olvastam!
Regényolvasó verseny általános iskolásoknak
Koleszár Edit

 
  12:00 12:30 Kérdések, hozzászólások  
         
         

Partnereink