Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Óvodapedagógus szak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Az oktatás során a hallgatók megismerkednek az óvodáskorú gyerekek személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés elméletével. Az óvodáskorú gyermekek sem „egyformák”, ezért a tananyag részét képezi a differenciált személyiségfejlesztés, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési specifikációi. A nevelés tartalmi oldalának biztosításához művészeti és szaktudományos képzésben részesülnek a hallgatók. A mindennapi tevékenység részét képező anyanyelvi nevelés, játék, mese- és verstanulás, ének-zenei oktatás, testnevelés igényli az alapos módszertani felkészültséget. Az óvodapedagógusi képzés részét képezi a gyakorlati oktatás, mely több egységből áll; ide értendő a hallgatók óvodai hospitálása, azaz az „óvodalátogatás”, a csoportos és egyéni óvodai gyakorlat és a kommunikációs, illetve játszóképességet fejlesztő tréningek. Mintatantervek NAO 3 éves BA Óvodapedagógus szak 2006 Mintatantervek NAO 3 éves BA Óvodapedagógus szak 2007 Mintatantervek NAO 3 éves BA Óvodapedagógus szak 2011

A képzési idő: nappali es levelező tagozaton is 6 félév 

Szakfelelős: Dr. Szinger Veronika PhD

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Óvodapedagógus 

Az óvodapedagógus alapképzési szakon szerezhető szakképzettség: óvodapedagógus. Az alapképzés esetén olyan pedagógiai szakemberek képzése a cél, akik az eleméleti és gyakorlati képzés során elsajátítható ismereteikre alapozva képesek az óvodai nevelés feladatainak ellátására, és rendelkeznek az ehhez elvárható készségekkel, attitűdökkel. Az ehhez a hivatáshoz szükséges készségek, beállítottságok száma lényegesen nagyobb, mint sok egyéb alapszak esetében, de ezen nincs mit csodálkozni, hiszen nagyon érzékeny területen – a gyermeknevelés „ingoványos talaján" – tevékenykednek, szocializációs szerepük és ezzel együtt felelősségük is óriási.

A jelölteknek rendelkezniük kell gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel, fejlett kommunikációs képességgel; fontos a kellő önismeret, az önértékelési képesség, hiszen „mindenki hibázhat". Az óvodáskorú gyerekek számára fontos, hogy a velük foglalkozó személyt „kompetensnek" lássák, ezért az önérvényesítés, önmenedzselés és a minőségtudat is az elvárások között szerepel. A normák elsajátítása is ebben a korcsoportban kezdődik, ezért nélkülözhetetlen, hogy a szakon végzettek képesek legyenek a környezettudatos magatartás átadására, rendelkezzenek társadalmi érzékenységgel, gondolkodjanak és cselekedjenek előítélet-mentesen.

Az oktatás során a hallgatók megismerkednek az óvodáskorú gyerekek személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés elméletével. Az óvodáskorú gyermekek sem „egyformák", ezért a tananyag részét képezi a differenciált személyiségfejlesztés, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési specifikációi. A nevelés tartalmi oldalának biztosításához művészeti és szaktudományos képzésben részesülnek a hallgatók. A mindennapi tevékenység részét képező anyanyelvi nevelés, játék, mese- és verstanulás, ének-zenei oktatás, testnevelés igényli az alapos módszertani felkészültséget.

Az óvodapedagógusi képzés részét képezi a gyakorlati oktatás, mely több egységből áll; ide értendő a hallgatók óvodai hospitálása, azaz az „óvodalátogatás", a csoportos és egyéni óvodai gyakorlat és a kommunikációs, illetve játszóképességet fejlesztő tréningek


 NAPPALI KÉPZÉS

Képz. szint

Munkarend

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

N

óvodapedagógus

támogatott / 200 000 Ft

6

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom +
biológia v. ének v. testnevelés v. vizuális kultúra v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy  v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A felsorolt tárgyak valamelyikéből legalább 45%-os eredménnyel teljesített emelt szintű érettségiért 50 többletpont jár. A felsorolt tárgyakon kívül teljesített emelt szintű érettségi elfogadásra kerül, de többletpont nem jár érte.

 


 LEVELEZŐ KÉPZÉS

Képz. szint

Munkarend

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

L

óvodapedagógus

támogatott / 180 000 Ft

6

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom +
biológia v. ének v. testnevelés v. vizuális kultúra v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy  v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A felsorolt tárgyak valamelyikéből legalább 45%-os eredménnyel teljesített emelt szintű érettségiért 50 többletpont jár. A felsorolt tárgyakon kívül teljesített emelt szintű érettségi elfogadásra kerül, de többletpont nem jár érte.

 


 

Partnereink