Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Óvodapedagógus szak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Az oktatás során a hallgatók megismerkednek az óvodáskorú gyerekek személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés elméletével. Az óvodáskorú gyermekek sem „egyformák”, ezért a tananyag részét képezi a differenciált személyiségfejlesztés, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési specifikációi. A nevelés tartalmi oldalának biztosításához művészeti és szaktudományos képzésben részesülnek a hallgatók. A mindennapi tevékenység részét képező anyanyelvi nevelés, játék, mese- és verstanulás, ének-zenei oktatás, testnevelés igényli az alapos módszertani felkészültséget. Az óvodapedagógusi képzés részét képezi a gyakorlati oktatás, mely több egységből áll; ide értendő a hallgatók óvodai hospitálása, azaz az „óvodalátogatás”, a csoportos és egyéni óvodai gyakorlat és a kommunikációs, illetve játszóképességet fejlesztő tréningek. Mintatantervek NAO 3 éves BA Óvodapedagógus szak 2006 Mintatantervek NAO 3 éves BA Óvodapedagógus szak 2007 Mintatantervek NAO 3 éves BA Óvodapedagógus szak 2011

A képzési idő: nappali es levelező tagozaton is 6 félév 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Óvodapedagógus 

Az óvodapedagógus alapképzési szakon szerezhető szakképzettség: óvodapedagógus. Az alapképzés esetén olyan pedagógiai szakemberek képzése a cél, akik az eleméleti és gyakorlati képzés során elsajátítható ismereteikre alapozva képesek az óvodai nevelés feladatainak ellátására, és rendelkeznek az ehhez elvárható készségekkel, attitűdökkel. Az ehhez a hivatáshoz szükséges készségek, beállítottságok száma lényegesen nagyobb, mint sok egyéb alapszak esetében, de ezen nincs mit csodálkozni, hiszen nagyon érzékeny területen – a gyermeknevelés „ingoványos talaján" – tevékenykednek, szocializációs szerepük és ezzel együtt felelősségük is óriási.

A jelölteknek rendelkezniük kell gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel, fejlett kommunikációs képességgel; fontos a kellő önismeret, az önértékelési képesség, hiszen „mindenki hibázhat". Az óvodáskorú gyerekek számára fontos, hogy a velük foglalkozó személyt „kompetensnek" lássák, ezért az önérvényesítés, önmenedzselés és a minőségtudat is az elvárások között szerepel. A normák elsajátítása is ebben a korcsoportban kezdődik, ezért nélkülözhetetlen, hogy a szakon végzettek képesek legyenek a környezettudatos magatartás átadására, rendelkezzenek társadalmi érzékenységgel, gondolkodjanak és cselekedjenek előítélet-mentesen.

Az oktatás során a hallgatók megismerkednek az óvodáskorú gyerekek személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés elméletével. Az óvodáskorú gyermekek sem „egyformák", ezért a tananyag részét képezi a differenciált személyiségfejlesztés, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési specifikációi. A nevelés tartalmi oldalának biztosításához művészeti és szaktudományos képzésben részesülnek a hallgatók. A mindennapi tevékenység részét képező anyanyelvi nevelés, játék, mese- és verstanulás, ének-zenei oktatás, testnevelés igényli az alapos módszertani felkészültséget.

Az óvodapedagógusi képzés részét képezi a gyakorlati oktatás, mely több egységből áll; ide értendő a hallgatók óvodai hospitálása, azaz az „óvodalátogatás", a csoportos és egyéni óvodai gyakorlat és a kommunikációs, illetve játszóképességet fejlesztő tréningek


 NAPPALI KÉPZÉS

Képz. szint

Munkarend

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

N

óvodapedagógus

támogatott / 180 000 Ft

6

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom +
biológia v. ének v. testnevelés v. vizuális kultúra v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy  v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

 
 


 LEVELEZŐ KÉPZÉS

Képz. szint

Munkarend

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

L

óvodapedagógus

támogatott / 140 000 Ft

6

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom +
biológia v. ének v. testnevelés v. vizuális kultúra v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy  v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

 
 

 

Partnereink