Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

PEDAGÓGIAI BÁBJÁTÉK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

4 féléves, 360 órás, pedagógus szakvizsgára felkészítõ, szakvizsgával záruló szakirányú továbbképzés

Kreditérték: 120 kredit

Munkarend: Levelezõ 

Fin. forma: Önköltséges 
Költségtérítés (félév): 110.000 Ft 
Képzési idõ (félév): 4 félév

A felvétel feltételei: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben szerzett oklevél

Egyéb feltétel: legalább 3 éves pedagógiai gyakorlat

1. A képzés célja:

A pedagógusok alapképzésben megszerzett ismereteinek és pedagógus szakmai kompetenciáinak megújítása, szakirányú kiegészítése, valamint személyes alkalmasságainak kiterjesztése az alkalmazott bábjáték szakterületére a neveléstudomány, a pszichológia új eredményeinek megismerése és elsajátítása által:

Olyan szakemberek képzésére kerül sor,

 • akik elmélyült és elméleti ismeretekkel és gyakorlati tudással bírnak az alkalmazott bábjáték területein. A részvevők a képzés során megszerzett tudáselemeket, ismereteket alkalmazni tudják konkrét környezetben és tevékenységrendszerben: a pedagógiai bábjáték, a fejlesztőpedagógia, a művészeti bábcsoportok vezetése, az igényes tervezői és alkotómunka területén,
 • akik képesek a gyermeki személyiség fejlődési esélyeinek növelésére a művészeti nevelés, ezen belül a pedagógiai bábjáték eszközeivel,
 • akik a bábjátékos tevékenységek igényes és szakszerű alkalmazásán túl megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek humán/etikus viszonyulású csoportvezetési, folyamatszervezési, problémafelismerő-konfliktuskezelési és fejlesztő technikák működéséről,
 • akik kiemelten a 3-10 éves korosztályra specializált, bábjátékot alkalmazó pedagógusokká válhatnak,
 • akik széles körű műveltségük, empátiájuk, szociális érzékenységük révén, képesek az alapfokú művészetoktatás keretében folyó bábjáték tárgyainak oktatására,
 • a bábjáték alkalmazási területeit minél szélesebb körben megismerve képesek annak beépítésére az oktatói és nevelői munkába, főként az együttműködő képesség, a tolerancia és az etikus viselkedés terén,
 • akik speciális szakmai munkájukkal segíthetik a fejlesztőpedagógusok, nevelési tanácsadók, speciális nevelési igényű intézmények munkáját,
 • akik képesek csapatmunkában való részvételre, munkafolyamatok meghatározására, az igényes és önálló alkotómunkára / a tervezőmunkától a kivitelezésig /.

Gyakorlat ideje:

Bábszínházi gyakorlat

VI. félév

0+15

GyJ

Egyéni teljesítés: választott bábszínház, báboskör

Külső intézménnyel kapcsolat: -

Gyakorlat az inkluzív nevelés tantárgyhoz kapcsolódóan: a gyakorlat helyszín a Kar Gyakorló Intézményei

A képzés kreditértéke: 120 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • a tanulmányi követelmények teljesítése,
 • a szakdolgozat leadása.

A záróvizsga részei:

 • záródolgozat megvédése
 • komplex szóbeli vizsga

A képzés HÁLÓTERVE

Partnereink