Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

PEDAGÓGIAI BÁBJÁTÉK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A képzés célja: A pedagógusok alapképzésben megszerzett ismereteinek és pedagógus szakmai kompetenciáinak megújítása, szakirányú kiegészítése, valamint személyes alkalmasságainak kiterjesztése az alkalmazott bábjáték szakterületére a neveléstudomány, a pszichológia új eredményeinek megismerése és elsajátítása által.

A képzés helye: Kecskemét

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés ideje: szombatonként

Kreditértéke: 120 kredit

Óraszáma: 360 óra

Képzés tandíja: 110 000 Ft/félév/fő

Kinek ajánljuk:

  • akik elmélyült és elméleti ismeretekkel és gyakorlati tudással bírnak az alkalmazott bábjáték területein. A részvevők a képzés során megszerzett tudáselemeket, ismereteket alkalmazni tudják konkrét környezetben és tevékenységrendszerben: a pedagógiai bábjáték, a fejlesztőpedagógia, a művészeti bábcsoportok vezetése, az igényes tervezői és alkotómunka területén,
  • akik képesek a gyermeki személyiség fejlődési esélyeinek növelésére a művészeti nevelés, ezen belül a pedagógiai bábjáték eszközeivel,
  • akik a bábjátékos tevékenységek igényes és szakszerű alkalmazásán túl megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek humán/etikus viszonyulású csoportvezetési, folyamatszervezési, problémafelismerő-konfliktuskezelési és fejlesztő technikák működéséről,
  • akik kiemelten a 3-10 éves korosztályra specializált, bábjátékot alkalmazó pedagógusokká válhatnak,
  • akik széles körű műveltségük, empátiájuk, szociális érzékenységük révén, képesek az alapfokú művészetoktatás keretében folyó bábjáték tárgyainak oktatására,
  • a bábjáték alkalmazási területeit minél szélesebb körben megismerve képesek annak beépítésére az oktatói és nevelői munkába, főként az együttműködő képesség, a tolerancia és az etikus viselkedés terén,
  • akik speciális szakmai munkájukkal segíthetik a fejlesztőpedagógusok, nevelési tanácsadók, speciális nevelési igényű intézmények munkáját,
  • akik képesek csapatmunkában való részvételre, munkafolyamatok meghatározására, az igényes és önálló alkotómunkára / a tervezőmunkától a kivitelezésig /.

 

A képzés HÁLÓTERVE

A képzés tételes záróvizsgával végződik, amelynek része a szakdolgozat védése!

 

Partnereink