Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

SAKKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Képzési idő: 2 félév

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul. (min. 15 fő)

A jelentkezés feltétele: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél és legalább egy éves pedagógusi szakmai gyakorlat.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: sakkpedagógus
A képzés költsége: 90.000 Ft/félév 

A képzés célja
A sakk tanrendi oktatásának bevezetéséhez a sakk oktatására vállalkozó pedagógusok számára komplex módszertani, elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása.
Mára már számos nemzetközi kutatás bizonyítja a sakkjátékhoz szükséges gondolkodás elsajátításának hosszú távú eredményeit, éppen ezért, a tény, hogy az EU-ban 2011-ben deklarálták a sakk iskolai fejlesztőhatásának elismerését és támogatását, lehetővé tette, hogy a NAT 2012-es változatában a sakk ajánlott fejlesztőmódszerként jelenjen meg. Ez az oktatáspolitikai döntés utat nyitott az elvégzett kutatásokra alapozott képességfejlesztésnek. A képességfejlesztéshez azonban, szakirányban továbbképzett pedagógusokra van szükség.

Főbb tanulmányi területek:

 • Sakk szakmai ismeretek
 • Tehetséggondozás, értékelés
 • A sakk matematikája
 • A sakk informatikája

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

 • A szakirányú továbbképzést elvégzők képesek bármely létrejött vagy szóban felvázolt sakkállásban az abban rejlő stratégiai és taktikai lehetőségek gyors megértésére, mérlegelésére, hatékony kombinatív megoldására (döntéshozatalra) és annak pontos kivitelezésére.
 • Képesek óvodában, általános iskolában és/vagy középiskolában a tanrendi órák keretében a magyar és az idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával a tanulók számára a sakk fő alkotóelemeinek (a megnyitási, közép- és végjáték területeknek) szisztematikus tanítására;
 • A szakirányú továbbképzést elvégzők felkészítik és késztetik a tanulókat a sakk fő alkotóelemeinek önálló tanulmányozására, értékelésére.
 • A képzés során a résztvevők képessé válnak a tehetségígéretes gyermekek felismerésére, fejlesztésére adekvát módszerekkel, eszközökkel.
 • Megfigyeléseik alapján alkalmassá válnak a tehetség-összetevők meghatározására.
 • Fontos cél azoknak a pedagógiai eljárásoknak, módszertani eszköztárnak a megismertetése, melyek segítségével a tehetségígéretes gyermekek képességeit a legmagasabb szintre juttathatják el.
 • További cél azoknak a pedagógusi kompetenciáknak a fejlesztése, amellyel a résztvevők alkalmassá válnak a tehetség-tanácsadásra, pedagógustársaik és a szülők számára.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
- A képzést sikeresen befejező hallgatók, pedagógiai munkájuk során, a sakk alapkompetenciáját, mint szaktudást felhasználják és tanítványaiknak átadják, játékos, kreatív és differenciált fejlesztést alkalmaznak. A tehetségeket felismerik, gondozzák. A megtanult szaktudást, mint gondolkodási módszert képesek felnőttképzésben és vállalati környezetben is (pl. coach-képzés, menedzserképzés, vezetőképzés szakterületein) átadni. Dolgozhatnak projektekben, teamekben, alkalmasak áttekintő, tervező szerepre. 

A képzés gyakorisága: félévenként 5 konzultáció (péntek du., szombat egész nap)

A DIGI Sport Reggeli Start műsorában Hardicsay Péterrel (a képzés gondozójával) beszélget Szombathy Pál

Tájékozatató anyag:
Az összes pedagógus diplomával rendelkező vagy pedagógia szakra készülődő kollégáim szíves figyelmébe ajánlom a következő képzéseket.  A képzések Győrben, Kecskeméten és Egerben indulnak. Figyelemreméltó minden diplomás érdeklődőnek a sakk, mint kreativitásfejlesztő módszer bevezetése a vezetés és szervezéstudományban, Budapesten.

Az első sakk pedagógus képzés alma matere Győrben a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara. E sorok írója, kész javaslatait is magával hozva 2013-ban találkozott a Kar dékánjával, Dr. Szabó Péterrel, aki lelkes sakkértő és azonnal felkarolta az elképzelést. A pionír szerep kockázatokat is magában rejthet, de a remek propagandamunka és az anyagi befektetés eredményeként, 2013 őszén Nádasi Lajos Tanár Úr anyagait is hasznosítva a négy esztendős nappali tagozatos tanítók nagy létszámban választották a sakkot, mint mellékszakmát, specializációt.

Az első hallgatók 2017-ben végeznek. A képzések folyamatosan indulnak, ebben az évben is. Az Egyetem szervezésében,2013 őszén a propagandamunka egyik csúcseseménye volt a Nagy Játszma rendezvény, amelyben Dr.Vizi E. Szilveszter az MTA volt elnöke és Portisch Lajos a nemzet sportolója sakkal kapcsolatos előadásaik után játszottak egy rapid játszmát is. A felek a zárt, de a nagymesterre előnyösebbnek tűnő állásban megállapodtak a döntetlenben. Győrben a fesztivál hagyományossá válik, idén is folytatódik. További információk a felveteli@atif.hu mailen. Győrben szeptember 4-ig várják a jelentkezőket a sakkpedagógia szakirányú továbbképzésre.

A nappali tagozatos képzéssel párhuzamosan megindult az Egyetemen a bármely pedagógia szakon végzett hallgatók átképzése. Ennek a diplomát is adó útja a két féléves sakkpedagógus szakirányú továbbképzés. Az alapítást – e sorok írójának tervei alapján - az Oktatási Hivatal 2013-ban jóváhagyta, a képzésen 16 fő vesz részt, az óvodapedagógusoktól, a fejlesztőpedagógusokon át a középiskolai tanárokig. Egy életképet mellékelek a levelező képzés hallgatóiról. 2015 év elején már munkába is állnak az első sakk diplomás pedagógusok. A szakdolgozataikban a saját szakterületeik szakdidaktikáit is kidolgozzák. A képzés során a pedagógia szakokra jellemző vizsgatanításokra is sor kerül. A képzés központi fogalma a sakk alapkompetenciája. Ezt az akkreditációban a következőképpen fogadták el.

A képzés célja a sakk tanrendi oktatásának bevezetéséhez a sakk oktatására vállalkozó pedagógusok számára komplex módszertani, elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása.

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • A szakirányú továbbképzést elvégzők képesek bármely létrejött vagy szóban felvázolt sakkállásban az abban rejlő stratégiai és taktikai lehetőségek gyors megértésére, mérlegelésére, hatékony kombinatív megoldására (döntéshozatalra) és annak pontos kivitelezésére. 
 • Képesek óvodában, általános iskolában és/vagy középiskolában a tanrendi órák keretében a magyar és az idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával a tanulók számára a sakk fő alkotóelemeinek (a megnyitási, közép- és végjáték területeknek) szisztematikus tanítására; 
 • A szakirányú továbbképzést elvégzők felkészítik és késztetik a tanulókat a sakk fő alkotóelemeinek önálló tanulmányozására, értékelésére. 
 • A képzés során a résztvevők képessé válnak a tehetségígéretes gyermekek felismerésére, fejlesztésére adekvát módszerekkel, eszközökkel. 
 • Megfigyeléseik alapján alkalmassá válnak a tehetség-összetevők meghatározására.
 • Fontos cél azoknak a pedagógiai eljárásoknak, módszertani eszköztárnak a megismertetése, melyek segítségével a tehetségígéretes gyermekek képességeit a legmagasabb szintre juttathatják el. 
 • További cél azoknak a pedagógusi kompetenciáknak a fejlesztése, amellyel a résztvevők alkalmassá válnak a tehetség-tanácsadásra, pedagógustársaik és a szülők számára.

Melyek a képzés fő ismeretkörei, melyeket tantárgyakban adunk elő: 1. sakk szaktárgy 2. sakk matematika 3. sakk informatika 4. tehetséggondozás. Tanáraink az MSTT Sakk és Sakkelméleti Bizottsága tagjai, mind egyetemi szintű tanári végzettséggel. 
Az alapképzés sikere újabb indításokat indukált.

Intézményünk jogelődje a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kara 2014 szeptemberétől elsősorban a Szolnok és a Bács-Kiskun megyei pedagógusok részére indította a kétszemeszteres sakkpedagógus szakirányú továbbképzést (mely tematikája és szaktanári kara is azonos lesz a Győrben indítottal). 

Egerben az Eszterházy János Főiskola Szenátusa is elfogadta a képzés indítását. A Főiskola a tanárképzés specialistája, így valószínű a középiskolai tanárok és tanárjelöltek jelentkezése. Információ és jelentkezés a véglegesítés után július 15 után lehetséges a http://ektf.hu honlapon. A következő szakok fognak indulni: 1. sakkpedagógus szakirányú továbbképzés két félévben, összesen 180 órában, a tanárképzésre kibővített tananyaggal; 2. logikajáték-pedagógia szakirányú továbbképzés, ugyancsak 180 órában és jelentős sakk tartalommal.

Mit tehetnek azok a diplomás kollégák, akik nem pedagógia szakosak, de érdeklődnek ezen ismeretek elsajátítása felé? Erre is van kész javaslatom, ami már meg is valósítottam! 2014 Hazánkban a kreativitás éve. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola vezetés és szervezés master képzésén 2014-ben 51 fő vette fel és végezte el az intuíció és a kreativitásfejlesztő technikák tantárgyat. Ennek a tantárgynak két oktatója volt, T.Dénes Tamás matematikus kriptográfus és e sorok írója, mint a szaktárgy felelőse. Egy jegyzet is készült, mely a sakk, mint alkalmazott tudományos módszer segítségével és gyakorlati példákkal bevezet a strukturális gondolkodásba és a kreatív szemlélet elsajátítását elősegíti. A jegyzet számos példát és szituációt dolgoz fel, ezért más szakos hallgatók, pl. a változás és válságmenedzserek figyelmét is felkeltette. Bármely államigazgatási, köz- és felsőoktatási intézmény, hivatal illetve kreativitásra törekvő cég sikeresen veheti igénybe, a képzés szakirányú komplex fejlesztő hatását. A képzők az intézmények és a cégek jelentkezésére is számítanak. http://www.titoktan.hu/KreativitasIntuicio-Sakkanalogia.htm

További részleteket tudhat meg és szakmai információkat kaphat a hardicsay.peter@gmail.com –on vagy a 06-20 5650762-es telefonszámon.

Partnereink