Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

SAKKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Képzési idő: 2 félév

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul. (min. 15 fő)

A jelentkezés feltétele: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél és legalább egy éves pedagógusi szakmai gyakorlat.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: sakkpedagógus
A képzés költsége: 90.000 Ft/félév 

A képzés célja
A sakk tanrendi oktatásának bevezetéséhez a sakk oktatására vállalkozó pedagógusok számára komplex módszertani, elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása.
Mára már számos nemzetközi kutatás bizonyítja a sakkjátékhoz szükséges gondolkodás elsajátításának hosszú távú eredményeit, éppen ezért, a tény, hogy az EU-ban 2011-ben deklarálták a sakk iskolai fejlesztőhatásának elismerését és támogatását, lehetővé tette, hogy a NAT 2012-es változatában a sakk ajánlott fejlesztőmódszerként jelenjen meg. Ez az oktatáspolitikai döntés utat nyitott az elvégzett kutatásokra alapozott képességfejlesztésnek. A képességfejlesztéshez azonban, szakirányban továbbképzett pedagógusokra van szükség.

Főbb tanulmányi területek:

 • Sakk szakmai ismeretek
 • Tehetséggondozás, értékelés
 • A sakk matematikája
 • A sakk informatikája

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

 • A szakirányú továbbképzést elvégzők képesek bármely létrejött vagy szóban felvázolt sakkállásban az abban rejlő stratégiai és taktikai lehetőségek gyors megértésére, mérlegelésére, hatékony kombinatív megoldására (döntéshozatalra) és annak pontos kivitelezésére.
 • Képesek óvodában, általános iskolában és/vagy középiskolában a tanrendi órák keretében a magyar és az idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával a tanulók számára a sakk fő alkotóelemeinek (a megnyitási, közép- és végjáték területeknek) szisztematikus tanítására;
 • A szakirányú továbbképzést elvégzők felkészítik és késztetik a tanulókat a sakk fő alkotóelemeinek önálló tanulmányozására, értékelésére.
 • A képzés során a résztvevők képessé válnak a tehetségígéretes gyermekek felismerésére, fejlesztésére adekvát módszerekkel, eszközökkel.
 • Megfigyeléseik alapján alkalmassá válnak a tehetség-összetevők meghatározására.
 • Fontos cél azoknak a pedagógiai eljárásoknak, módszertani eszköztárnak a megismertetése, melyek segítségével a tehetségígéretes gyermekek képességeit a legmagasabb szintre juttathatják el.
 • További cél azoknak a pedagógusi kompetenciáknak a fejlesztése, amellyel a résztvevők alkalmassá válnak a tehetség-tanácsadásra, pedagógustársaik és a szülők számára.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
- A képzést sikeresen befejező hallgatók, pedagógiai munkájuk során, a sakk alapkompetenciáját, mint szaktudást felhasználják és tanítványaiknak átadják, játékos, kreatív és differenciált fejlesztést alkalmaznak. A tehetségeket felismerik, gondozzák. A megtanult szaktudást, mint gondolkodási módszert képesek felnőttképzésben és vállalati környezetben is (pl. coach-képzés, menedzserképzés, vezetőképzés szakterületein) átadni. Dolgozhatnak projektekben, teamekben, alkalmasak áttekintő, tervező szerepre. 

A képzés gyakorisága: félévenként 5 konzultáció (péntek du., szombat egész nap)

A DIGI Sport Reggeli Start műsorában Hardicsay Péterrel (a képzés gondozójával) beszélget Szombathy Pál

Tájékozatató anyag:
Az összes pedagógus diplomával rendelkező vagy pedagógia szakra készülődő kollégáim szíves figyelmébe ajánlom a következő képzéseket.  A képzések Győrben, Kecskeméten és Egerben indulnak. Figyelemreméltó minden diplomás érdeklődőnek a sakk, mint kreativitásfejlesztő módszer bevezetése a vezetés és szervezéstudományban, Budapesten.

Az első sakk pedagógus képzés alma matere Győrben a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara. E sorok írója, kész javaslatait is magával hozva 2013-ban találkozott a Kar dékánjával, Dr. Szabó Péterrel, aki lelkes sakkértő és azonnal felkarolta az elképzelést. A pionír szerep kockázatokat is magában rejthet, de a remek propagandamunka és az anyagi befektetés eredményeként, 2013 őszén Nádasi Lajos Tanár Úr anyagait is hasznosítva a négy esztendős nappali tagozatos tanítók nagy létszámban választották a sakkot, mint mellékszakmát, specializációt.

Az első hallgatók 2017-ben végeznek. A képzések folyamatosan indulnak, ebben az évben is. Az Egyetem szervezésében,2013 őszén a propagandamunka egyik csúcseseménye volt a Nagy Játszma rendezvény, amelyben Dr.Vizi E. Szilveszter az MTA volt elnöke és Portisch Lajos a nemzet sportolója sakkal kapcsolatos előadásaik után játszottak egy rapid játszmát is. A felek a zárt, de a nagymesterre előnyösebbnek tűnő állásban megállapodtak a döntetlenben. Győrben a fesztivál hagyományossá válik, idén is folytatódik. További információk a felveteli@atif.hu mailen. Győrben szeptember 4-ig várják a jelentkezőket a sakkpedagógia szakirányú továbbképzésre.

A nappali tagozatos képzéssel párhuzamosan megindult az Egyetemen a bármely pedagógia szakon végzett hallgatók átképzése. Ennek a diplomát is adó útja a két féléves sakkpedagógus szakirányú továbbképzés. Az alapítást – e sorok írójának tervei alapján - az Oktatási Hivatal 2013-ban jóváhagyta, a képzésen 16 fő vesz részt, az óvodapedagógusoktól, a fejlesztőpedagógusokon át a középiskolai tanárokig. Egy életképet mellékelek a levelező képzés hallgatóiról. 2015 év elején már munkába is állnak az első sakk diplomás pedagógusok. A szakdolgozataikban a saját szakterületeik szakdidaktikáit is kidolgozzák. A képzés során a pedagógia szakokra jellemző vizsgatanításokra is sor kerül. A képzés központi fogalma a sakk alapkompetenciája. Ezt az akkreditációban a következőképpen fogadták el.

A képzés célja a sakk tanrendi oktatásának bevezetéséhez a sakk oktatására vállalkozó pedagógusok számára komplex módszertani, elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása.

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • A szakirányú továbbképzést elvégzők képesek bármely létrejött vagy szóban felvázolt sakkállásban az abban rejlő stratégiai és taktikai lehetőségek gyors megértésére, mérlegelésére, hatékony kombinatív megoldására (döntéshozatalra) és annak pontos kivitelezésére. 
 • Képesek óvodában, általános iskolában és/vagy középiskolában a tanrendi órák keretében a magyar és az idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával a tanulók számára a sakk fő alkotóelemeinek (a megnyitási, közép- és végjáték területeknek) szisztematikus tanítására; 
 • A szakirányú továbbképzést elvégzők felkészítik és késztetik a tanulókat a sakk fő alkotóelemeinek önálló tanulmányozására, értékelésére. 
 • A képzés során a résztvevők képessé válnak a tehetségígéretes gyermekek felismerésére, fejlesztésére adekvát módszerekkel, eszközökkel. 
 • Megfigyeléseik alapján alkalmassá válnak a tehetség-összetevők meghatározására.
 • Fontos cél azoknak a pedagógiai eljárásoknak, módszertani eszköztárnak a megismertetése, melyek segítségével a tehetségígéretes gyermekek képességeit a legmagasabb szintre juttathatják el. 
 • További cél azoknak a pedagógusi kompetenciáknak a fejlesztése, amellyel a résztvevők alkalmassá válnak a tehetség-tanácsadásra, pedagógustársaik és a szülők számára.

Melyek a képzés fő ismeretkörei, melyeket tantárgyakban adunk elő: 1. sakk szaktárgy 2. sakk matematika 3. sakk informatika 4. tehetséggondozás. Tanáraink az MSTT Sakk és Sakkelméleti Bizottsága tagjai, mind egyetemi szintű tanári végzettséggel. 
Az alapképzés sikere újabb indításokat indukált.

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kara 2014 szeptemberétől elsősorban a Szolnok és a Bács-Kiskun megyei pedagógusok részére indítja a kétszemeszteres sakkpedagógus szakirányú továbbképzést (mely tematikája és szaktanári kara is azonos lesz a Győrben indítottal). Már lehet jelentkezni a képzésre a kar weboldalán: http://tfk.kefo.hu

Egerben az Eszterházy János Főiskola Szenátusa is elfogadta a képzés indítását. A Főiskola a tanárképzés specialistája, így valószínű a középiskolai tanárok és tanárjelöltek jelentkezése. Információ és jelentkezés a véglegesítés után július 15 után lehetséges a http://ektf.hu honlapon. A következő szakok fognak indulni: 1. sakkpedagógus szakirányú továbbképzés két félévben, összesen 180 órában, a tanárképzésre kibővített tananyaggal; 2. logikajáték-pedagógia szakirányú továbbképzés, ugyancsak 180 órában és jelentős sakk tartalommal.

Mit tehetnek azok a diplomás kollégák, akik nem pedagógia szakosak, de érdeklődnek ezen ismeretek elsajátítása felé? Erre is van kész javaslatom, ami már meg is valósítottam! 2014 Hazánkban a kreativitás éve. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola vezetés és szervezés master képzésén 2014-ben 51 fő vette fel és végezte el az intuíció és a kreativitásfejlesztő technikák tantárgyat. Ennek a tantárgynak két oktatója volt, T.Dénes Tamás matematikus kriptográfus és e sorok írója, mint a szaktárgy felelőse. Egy jegyzet is készült, mely a sakk, mint alkalmazott tudományos módszer segítségével és gyakorlati példákkal bevezet a strukturális gondolkodásba és a kreatív szemlélet elsajátítását elősegíti. A jegyzet számos példát és szituációt dolgoz fel, ezért más szakos hallgatók, pl. a változás és válságmenedzserek figyelmét is felkeltette. Bármely államigazgatási, köz- és felsőoktatási intézmény, hivatal illetve kreativitásra törekvő cég sikeresen veheti igénybe, a képzés szakirányú komplex fejlesztő hatását. A képzők az intézmények és a cégek jelentkezésére is számítanak. http://www.titoktan.hu/KreativitasIntuicio-Sakkanalogia.htm

További részleteket tudhat meg és szakmai információkat kaphat a hardicsay.peter@gmail.com –on vagy a 06-20 5650762-es telefonszámon.

Partnereink