Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Személyiségfejlesztés a művészet eszközeivel

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Engedélyszám: 957/42/2013.
60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program 

A kar Továbbképzési és Vizsgaközpontja a Művészeti és Testnevelési Intézettel közösen 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzést indít 'Személyiségfejlesztés a művészet eszközeivel' címen. A  program hiánypótló, ugyanis a továbbképzések számát tekintve elenyésző az olyan művészeti  továbbképzés, mely – komplex jelleggel -,az alkotói attitűdből indít, s annak megújítása –  kutatása -, majd iskolai gyakorlatba való átültetése által fejleszti a személyiséget, a fejlesztő tevékenységet.

A program négy tematikus egységből áll, melyet négyszer tizenöt órában lehet teljesíteni. 

Az első két alkalommal a vizuális képességfejlesztés módszereivel, a vizuális kommunikáció rendszerével, a közlésformák iskolai gyakorlati kérdéseivel foglalkozunk. Az elméleti órákat minden alkalommal alkotómunka követi. 
A harmadik alkalom teljes egészében alkotótelepi gyakorlat, melyet a résztvevők Kecskeméten, nemzetközi hírű alkotóműhelyekben teljesíthetnek (Nemzetközi Kerámia Stúdió, Nemzetközi Zománc Alkotóműhely). 
A negyedik alkalommal a hallgatók – az újonnan megismert módszerek beépítésével -, elkészítik személyes pedagógiai programjaikat. Egy – egy tematikus egység prezentációval, kiállítással, szakmai megbeszéléssel (értékelés) zárul.

A program szakmai vezetője Szabó Pál főiskolai docens

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények: Ismerje a résztvevő a művészetek, valamint a vizuális kommunikáció tudományos értelmezéseit, irodalmát. Ismerje a vizuális alkotás elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Tudja ezekre építeni egyfelől személyes kutató-alkotó koncepcióját, másfelől az általa oktatott vizuális kultúra tartalmak rendszerezett pedagógiai programját. Tudjon tantervet elemezni, módszertani anyagokat kiválasztani, összehasonlítani,alternatív módon tervezni és alkalmazni. Tudjon vizuális projekteket összeállítani, elkészíteni és elkészíttetni. Legyen képes a csoportmunka szervezésére, moderálására. Ismerje az értékelés összehasonlító módszereit, azokat tudja alkalmazni. Alkotó személyiségének műhelymunkák keretében találjon kifejezési formát.

A továbbképzés célcsoportja: óvópedagógusok, általános iskolai tanítók, művészetek műveltségterületen tanító szaktanárok, valamint vizuális-művészeti területen foglalkoztatott középiskolai tanárok.

A továbbképzés helyszíne: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar (6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.) ill. a gyakorlati helyszínek.

A továbbképzés költsége: 70.000.Ft helyett 55.000 Ft (a program 10 fő alatti létszám esetén nem indítható)

További Információ: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és Vizsgaközpont

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. fszt. 4-es iroda.
e-mail: felnottkepzes@tfk.kefo.hu

Partnereink