Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (IFJÚSÁGSEGÍTŐ)

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (IFJÚSÁGSEGÍTŐ)EZ A KÉPZÉSÜNK MÁR NEM INDUL!

A szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés a szociális képzési területhez tartozik, de az ifjúságsegítő szakirány célja az ifjúsági szakma követelményeinek elsajátítása. A képzés időtartama négy félév, az ifjúságsegítő asszisztens végzettség megszerzéséhez 120 kredit szükséges, amelyből 60 kredit beszámítható az akkreditáció előtt álló ifjúságsegítő BA képzésbe, illetve a tanító vagy óvodapedagógus képzésbe.

Az ifjúságsegítők olyan szakemberek, akik megfelelő társadalmi ismeretek és mentális felkészültség birtokában képesek elősegíteni a társadalom gyermek és ifjúsági csoportjainak a társadalmi részvételét, aktív szerepvállalását és teljes körű integrációját. Rendelkeznek azokkal a segítő kompetenciákkal, amelyek befolyása nélkül a gyermekek és fiatalok egyes csoportjai a potenciális leszakadók táborát növelnék.

Az ifjúságsegítők jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képességek birtokában megértéssel és együttérzéssel fordulnak a gyermek és ifjúsági csoportok felé; képesek értelmes elfoglaltságokkal, életviteli és pályaorientációs tanácsokkal segíteni azokat a fiatal embertársainkat is, akik családi és társadalmi környezetükben nem kapják meg az önálló életvezetéshez, tanuláshoz szükséges információkat. Az ifjúságsegítő szakemberek tudomásul veszik, hogy a felnövekvő generáció tagjai között lehetnek olyanok, akik nehezebben illeszkednek be a felnőtt társadalom által kialakított normarendszerbe, nem könnyen fogadják el a társadalomban érvényesülő szabályokat, külső segítség nélkül könnyebben válnak drogfüggővé vagy éppen bűnözővé. A szakképzett ifjúságsegítők - amellett, hogy a fiatal korosztály szabadidős tevékenységének szervezésében is komoly feladatok várnak rájuk - a veszélyeztetett és a társadalom perifériájára szoruló fiataloknak a normális hétköznapi életbe való visszavezetésében tölthetnek be kulcsszerepet.

A szakképesítés FEOR száma: 3515 Ifjúságsegítő
A fiatalok szociális és kulturális módszerekkel történő aktivizálását végzi. Támogatja a fiatalok érdekvédelmét, a helyi társadalomba és a helyi közösségekbe történő beilleszkedését. Segíti a szubkulturális csoportok közötti kapcsolatépítést és -tartást, valamint a pártbeszéd kiépítését.

Jellemző munkakörök (FEOR-08 szerint):
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős; Gyermekvédelmi felügyelő; Ifjúsági asszisztens; Ifjúsági referens; Ifjúságnevelési munkatárs; Közösségfejlesztő asszisztens; Közösségi asszisztens; Közösségi gyermekgondozási tanácsadó; Rehabilitációs nevelő, segítő.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2312 Szociális munkás és tanácsadó; 2431 Általános iskolai tanár, tanító; 3511 Szociális segítő; 3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya.

A képzés fő területei:
Szociológiai, pszichológiai és pedagógiai alapismeretek, a szociális munka lapjai; Jogi, közgazdasági és vezetési ismeretek, Kommunikáció, Informatika; Társadalom- és szociálpolitika; Társadalomtörténet; Állampolgári ismeretek; Ifjúságszociológia; Család- gyermek- és ifjúságvédelem; Önismereti tréning, Konfliktuskezelés; Ifjúsági szolgáltatások, Ifjúsági munka, Szociokulturális animáció, Közösségfejlesztés, Prevenció, Nemformális tanulás stb. A külső gyakorlóhelyeken folyó évközi és a 100 órás összefüggő szakmai gyakorlat lehetséges helyszínei: HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata, Főplébániai Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata, Ifjúsági Otthon, SOS Gyermekfalu, önkormányzatok, ifjúsági szervezetek (egyesületek, alapítványok) stb.

Képzési program: A szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő) felsőoktatási szakképzés – Nappali tagozat
Képzési program: A szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő) felsőoktatási szakképzés – Levelező tagozat

Partnereink