Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Tanító szak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Tanító szak

A képzési idő: nappali es levelező tagozaton is 8 félév 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Általános iskolai tanító

A tanító alapképzési szakon szerezhető szakképzettség: tanító. Az alapképzés esetén olyan pedagógiai szakemberek képzése a cél, akik az eleméleti és gyakorlati képzés során elsajátítható ismereteikre alapozva képesek ellátni az 1–4. osztályban minden, az 1–6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatait. Az ezt a hivatást választó fiatalok elé állított magatartási és beállítottsági követelmények a rájuk bízott feladat – kisgyermekek oktatása – fontosságához méltóan meglehetősen széles körűek.

Ezek az elvárások a fejlett kommunikációs képesség, kellő önismeret, felelősségérzet. Nagyon fontos, hogy a jelöltnek legyen igénye az önművelésre, művelődésre, minőségtudata megfelelő önkritikával párosuljon. Különösen fontos, hogy a szakon végzettek képesek legyenek a környezettudatos magatartás átadására, rendelkezzenek társadalmi érzékenységgel, a másság iránti toleranciával, egészséges életvitelükkel mutassanak példát. Az oktatás során a hallgatók megismerkednek a kisgyermekek és a 6–12 éves korosztály fejlődésének pszichológiai sajátosságaival, a nevelés és oktatás elméletével.

A tananyag részét képezi a 6–12 éves korosztály differenciált személyiségfejlesztése, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési specifikációi. Az anyanyelvi és tantárgy-pedagógiai kellő alapot ad a kisgyermekek olvasás-, írásoktatásához, a kötelezően választható műveltségterületi modulok alapos ismerete pedig megfelelő alapot biztosít az egyes tantárgyak oktatásához.

A tanító szakirányon kötelezően választandó műveltségterületi modulok: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, ember és társadalom, természetismeret, ének-zene, vizuális nevelés, informatika, technika, életvitel, háztartástan, testnevelés és sport. A tanítóképzés részét képezi a szakmai csoportos és egyéni iskolai gyakorlat, azaz a hospitálás és a képzés végén egy összefüggő 8-10 hetes iskolai „tanítási” gyakorlat.


NAPPALI KÉPZÉS

Képz. szint

Munkarend

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

N

tanító

támogatott / 190 000 Ft

8

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom +
biológia v. ének v. testnevelés v. vizuális kultúra v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy  v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy


LEVELEZŐ KÉPZÉS

Képz. szint

Munkarend

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

L

tanító

támogatott / 140 000 Ft

8

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom +
biológia v. ének v. testnevelés v. vizuális kultúra v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy  v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

 

 

 

Partnereink