Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Tanító szak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Tanító szak

A képzési idő: nappali es levelező tagozaton is 8 félév 

Szakfelelős: Dr. Sági Norberta PhD

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Általános iskolai tanító

A tanító alapképzési szakon szerezhető szakképzettség: tanító. Az alapképzés esetén olyan pedagógiai szakemberek képzése a cél, akik az eleméleti és gyakorlati képzés során elsajátítható ismereteikre alapozva képesek ellátni az 1–4. osztályban minden, az 1–6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatait. Az ezt a hivatást választó fiatalok elé állított magatartási és beállítottsági követelmények a rájuk bízott feladat – kisgyermekek oktatása – fontosságához méltóan meglehetősen széles körűek.

Ezek az elvárások a fejlett kommunikációs képesség, kellő önismeret, felelősségérzet. Nagyon fontos, hogy a jelöltnek legyen igénye az önművelésre, művelődésre, minőségtudata megfelelő önkritikával párosuljon. Különösen fontos, hogy a szakon végzettek képesek legyenek a környezettudatos magatartás átadására, rendelkezzenek társadalmi érzékenységgel, a másság iránti toleranciával, egészséges életvitelükkel mutassanak példát. Az oktatás során a hallgatók megismerkednek a kisgyermekek és a 6–12 éves korosztály fejlődésének pszichológiai sajátosságaival, a nevelés és oktatás elméletével.

A tananyag részét képezi a 6–12 éves korosztály differenciált személyiségfejlesztése, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési specifikációi. Az anyanyelvi és tantárgy-pedagógiai kellő alapot ad a kisgyermekek olvasás-, írásoktatásához, a kötelezően választható műveltségterületi modulok alapos ismerete pedig megfelelő alapot biztosít az egyes tantárgyak oktatásához.

A tanító szakirányon kötelezően választandó műveltségterületi modulok: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, ember és társadalom, természetismeret, ének-zene, vizuális nevelés, informatika, technika, életvitel, háztartástan, testnevelés és sport. A tanítóképzés részét képezi a szakmai csoportos és egyéni iskolai gyakorlat, azaz a hospitálás és a képzés végén egy összefüggő 8-10 hetes iskolai „tanítási” gyakorlat.


NAPPALI KÉPZÉS

Képz. szint

Munkarend

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

N

tanító

támogatott / 200.000 Ft

8

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom +
biológia v. ének v. testnevelés v. vizuális kultúra v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy  v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A felsorolt tárgyak valamelyikéből legalább 45%-os eredménnyel teljesített emelt szintű érettségiért 50 többletpont jár. A felsorolt tárgyakon kívül teljesített emelt szintű érettségi elfogadásra kerül, de többletpont nem jár érte.


LEVELEZŐ KÉPZÉS

Képz. szint

Munkarend

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

L

tanító

támogatott / 180 000 Ft

8

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom +
biológia v. ének v. testnevelés v. vizuális kultúra v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy  v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A felsorolt tárgyak valamelyikéből legalább 45%-os eredménnyel teljesített emelt szintű érettségiért 50 többletpont jár. A felsorolt tárgyakon kívül teljesített emelt szintű érettségi elfogadásra kerül, de többletpont nem jár érte.

 

Partnereink