Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

TMDK információ

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Mi a TMDK?

A tudományos és művészeti diákköri tevékenység a magyar felsőoktatás egyik legjelentősebb tehetséggondozási formája. A pályamunka megírása során a hallgató elsajátíthatja a tudományos kutatás szabályait, megismerkedhet különböző vizsgálati módszerekkel, fejlesztheti kritikai gondolkodását, érvelési készségeit a témavezető segítségével. A TDK keretében végzett kutatómunkát a hallgatók bemutathatják a kari TDK konferencián, ahol jogosultságot is szerezhetnek az országos konferencián való részvételre (OTDK).


Kik vehetnek részt a Konferencián?

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács állásfoglalása alapján az intézményi TDK konferencián osztatlan, alap- vagy mesterképzésben tanuló hallgatók vehetnek részt az abszolutórium megszerzése előtt, vagyis minden nappalis és levelezős PK-s hallgató.

Miért érdemes TDK ill. TMDK munkába kezdeni?

A hallgatói munka legspeciálisabb szakmai fejlesztése történik a választott konzulens által. A kiválasztott téma egy-egy tudományos, művészeti vagy módszertani területen teszi szakemberré a pályamű készítőjét.  A témavezetőtől kapott segítő tanácsok érdemleges önálló munkát, jártasságot eredményeznek, amiről konferencia kretén belül a kutató-hallgató be is számol.

A kari TMDK-n ill. az OTDK-n való részvétel jó indítás a munkavállalásban, vagyis az önéletrajz részeként versenyképessé teszi az elhelyezkedésben a friss diplomásokat, valamint első állomásként szerepeltethető az életpálya modell dokumentációgyűjteményében, a szakfelügyeleti portfólióban.     

Mit tegyek, ha TDK-zni szeretnék?

Jelezze témavezetőjének szándékát, aki segítségével megismerheti a TDK dolgozatok tartalmi és formai követelményeit. 

A TDK munkát szakdolgozatként is elfogadják?
Igen, amennyiben a kari TMDK-n legalább 4-esre értékelt egyszerzős a dolgozat. Kétszerzős dolgozatot csak akkor fogad be a kari Tanulmányi Osztály, ha a dolgozat két önálló tartalmi részre bontva is megállja a helyét mind terjedelemi, mind tartalmi szempontból.

 

TDK dolgozatok tartalmi és formai követelményei

Érdemes már az intézményi TDK-ra beadott dolgozatot a megpályázni kívánt szekció kiírása alapján elkészíteni. A tartalmi és formai követelményekről az OTDK honlapon az egyes szekciók felhívásai pontosan tájékoztatnak. Az OTDT folyamatosan frissíti ezeket a soron következő OTDK konferenciára. Amennyiben még nem jelennek meg a frissített információk az OTDT honlapján, a szakdolgozatírás követelményei szerint kell elkészíteni a dolgozatot.

Hallgatóink leginkább a Tanulás- és Tanításmódszertani- Tudástechnológiai Szekció és a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció konferenciáján vesznek részt. A központi felhívás az alábbi linken érhető el:  http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas 

 

Írásbeli dolgozat értékelési szempontjai:

A beadott pályamunkát két független bíráló véleményezi az alábbi bírálati szempontok alapján:

1. A témaválasztás indoklása, a kutatás relevanciája 0 - 6 pont

2. Az adatgyűjtés módja 0 - 4 pont

3. A minta megfelelősége 0 - 4 pont

4. Az adatok feldolgozásának mélysége 0 - 7 pont

5. Az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága 0 - 10 pont

6. A dolgozat szerkezete, stílusa 0 - 6 pont

7. Az irodalomjegyzék és a mellékletek 0 - 6 pont

8. A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása 0 - 7 pont

Összesen max. 50 pont

 

A szóbeli bemutatás

A dolgozatleadást követően a jelentkezéseket figyelembe véve a Kari TMDK Bizottság a jelentkezőket – lehetőség szerint – témánként, tudományterületenként különböző szekciókba osztja. A szóbeli fordulóban egy bizottság előtt kell a hallgatóknak bemutatniuk a dolgozatukat. A bemutatóhoz ppt-t vagy prezi-t kell készíteni, melynek összeállításakor az általános irányelveiken túl a szóbeli bírálati szempontokat is érdemes figyelembe venni.

A Kari TMDK Bizottság vagy a szekciók bizottsága dönt a dolgozatok bemutatási sorrendjéről. A 15 perces prezentációt követően 5 perc áll rendelkezésre arra, hogy a bizottság tagjai vagy a közönség a dolgozathoz kapcsolódó kérdést tegyen fel a hallgatónak. A bizottság a bemutatókat követően zárt ülésen állapítja meg a helyezéseket, és nyílt ülésen hirdet eredményt. A résztvevő hallgatók és konzulenseik a részvételről oklevelet kapnak, az díjazottak és konzulenseik a helyezésükről oklevelet kapnak.

A szóbeli bemutatás értékelési szempontjai:

  • A bemutatás időtartama – az előadás max. időtartama 15 perc – (mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás): 0–6 pont 
  • Az előadás tartalma: 0–25 pont 
  • Az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság): 0–5 pont 
  • Az előadás szemléletessége: 0–4 pont 
  • Az előadás logikai szerkezete: 0–5 pont 
  • Az előadó tudományos vitakészsége: 0–5 pont 

 

A tavaszi és az őszi félévben egyaránt lehet jelentkezni a TMDK-ra a jelentkezési lap kitöltésével és a rezümé feltöltésével. A jelentkezési lapot és a rezümét word formátumban kérjük feltölteni a szerző(k) nevével és a dolgozat címével együtt.


A rezümé formai szempontjai:

Szerző neve, dolgozat címe

Konzulens neve, beosztása

Kb. 1500 leütés terjedelmű összefüggő szöveg, mely bemutatja a célkitűzéseket, a dolgozat elkészítéséhez használt módszereket, az eredményeket és következtetéseket.

Arial 12-es betűméret, 1,5 sorköz

Kérjük, hogy a rezümét és a dolgozatot csak egy, VÉGLEGESÍTETT formában töltsék fel!


Határidők:

A soron következő TMDK konferenciára jelentkezni rendszerint a szakdolgozat beadási határidő előtt egy hónappal lehet.

A dolgozatok feltöltése a szakdolgozat beadása előtt egy héttel esedékes. A dolgozatban ne szerepeljen utalás a szerző és a témavezető nevére.

A soron következő konferencia rendszerint a vizsgaidőszak első hetében kerül megrendezésre. A pontos határidőkről az alábbiakban aktuálisan frissítve kap tájékoztatást. A konferencia pontos időpontjáról a NJE-PK kari honlapról tájékozódhat. A jelentkezőket e-mailben is értesítjük.


Jelentkezési határidő: 2020. április 10.

Dolgozat benyújtásának határideje: 2020. április 24.

 

JELENTKEZÉS   REZÜMÉ FELTÖLTÉS    DOLGOZAT FELTÖLTÉS

 

Bővebb információ: a hallgató szakdolgozati konzulensétől és a Kari TMDK Bizottság tagjaitól kérhető.

TMDK Bizottság

Tagok:

Partnereink