Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

TMDK információ

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Mi a TMDK?

A tudományos és művészeti diákköri tevékenység a magyar felsőoktatás egyik legjelentősebb tehetséggondozási formája. A műhelymunka keretében a hallgató elsajátíthatja a tudományos kutatás szabályait, megismerkedhet különböző vizsgálati módszerekkel, fejlesztheti kritikai gondolkodását, érvelési készségeit a témavezető segítségével. A TDK keretében végzett kutatómunkát a hallgatók bemutathatják a kari TDK konferenciákon, ahol jogosultságot is szerezhetnek az országos konferencián való részvételre (OTDK).

Miért érdemes TDK vagy TMDK munkába kezdeni?

A hallgatói munka legspeciálisabb szakmai fejlesztése történik a választott konzulens által. A kiválasztott téma egy-egy tudományos, művészeti vagy módszertani területen teszi szakemberré a dolgozat/pályamű készítőjét.  A TMDK műhelyekben kapott segítő tanácsok érdemleges önálló munkát, jártasságot eredményeznek, amiről konferencia kretén belül a kutató-hallgató be is számol.

A TMDK versenyen való részvétel jó indítás a munkavállalásban, vagyis az önéletrajz részeként versenyképessé teszi az elhelyezkedésben a friss diplomásokat, valamint első állomásként szerepeltethető az életpálya modell dokumentációgyűjteményében, a szakfelügyeleti portfólióban.     

Mit tegyek, ha TDK-zni szeretnék?

Érdemes a kari TDK műhely munkájába bekapcsolódni. Ehhez elég jelentkezni személyesen vagy e-mailben a kari TDK Bizottság valamelyik tagjánál, akik segítenek felvenni a kapcsolatot a témavezetőkkel, megismertetnek a TDK dolgozatok tartalmi és formai követelményeivel. 

TDK dolgozatok tartalmi és formai követelményei

A követelményekről a szekciók felhívásai pontosan tájékoztatnak. Hallgatóink leginkább a Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció és a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció konferenciáján vesznek részt. A központi felhívás az alábbi linken érhető el: http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas
alább: 

A dolgozatok tartalmi és formai követelményeit a szekciók felhívásai tartalmazzák.
A felhívások letölthetők az OTDT honlapjáról vagy a rendező intézmények honlapjáról: otdk2017.ttmtt.sze.hu

illetve https://otdk2019.btk.ppke.hu/


A szóbeli bemutatás értékelési szempontjai:

  • A bemutatás időtartama – az előadás max. időtartama 15 perc – (mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás): 0–6 pont 
  • Az előadás tartalma: 0–25 pont 
  • Az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság): 0–5 pont 
  • Az előadás szemléletessége: 0–4 pont 
  • Az előadás logikai szerkezete: 0–5 pont 
  • Az előadó tudományos vitakészsége: 0–5 pont 


Kari TDK konferencia

Jelentkezni lehet a 2019/20. őszi félévben megrendezendő házi konferenciára, mely a vizsgaidőszak első hetében kerül megrendezésre.

 

Határidők:

 

Jelentkezési határidő: 2019. november 9.

Dolgozat benyújtásának határideje: 2019. november 23.

 

JELENTKEZÉS   REZÜMÉ FELTÖLTÉS    DOLGOZAT FELTÖLTÉS

 

TDK Bizottság

Tagok:

 

 

Partnereink